៦ ខែ​​ សមត្ថ​កិច្ច​បង្ក្រាប​អំពើ​ជួញ​ដូរ​មនុស្ស​ និង ​ជួញដូរ​ផ្លូវ​ភេទ​ បាន ៧៨ ករណី​កើន ២៥% សង្គ្រោះ​ជន​រងគ្រោះ​បាន ២៦៣ នាក់​

នៅ​ក្នុង​រយៈ​ពេល​ ៦ ​ខែ​ដើម​ឆ្នាំ ២០១៩​ នេះ សមត្ថ​​កិច្ចបាន​ធ្វើ​ការ​បង្ក្រាប​​អំពើ​ជួញដូរ​មនុស្ស និង​អំពើ​ជួញ​ដូរ​ផ្លូវភេទបាន​ចំនួន ៧៨ ​ករណី​គឺ​មា​ន​ការ​កើន​ឡើង​ ២៥ ​ភាគ​រយ​ និ​ង​បាន​ជួយ​សង្គ្រោះ​ជនរងគ្រោះ​បាន​ចំនួន ២៦៣ នាក់ គឺ​កើន​ឡើង ១៤៨ ភាគ​រយ​ បើ​ប្រៀបធៀប​ទៅ​នឹង​រយៈពេល​ដូច​គ្នា​កាល​ពី​ឆ្នាំ​មុន។ …

ម៉ិច ដារ៉ា
https://bit.ly/2SBEItq