វៀតណាម​ និង​កម្ពុជា​ នឹង​បង្កើន​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​លើ​ការ​ត្រួតពិនិត្យ​ព្រំដែន​

មន្ត្រី​វៀតណាម​ និង​កម្ពុជា​ បាន​សន្យា​នឹង​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ព្រំដែន​រវាង​ប្រទេស​ពួក​គេ​ទាំង​ពីរ​ ដោយ​ផ្អែក​លើ​មូលដ្ឋាន​មិត្តភាព​ និង​ការ​គោរព​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក​លើ​ឯករាជ្យ​ភាព​ អធិប​តេយ្យ​ភាព​ និង​បូរណភាព​ដែនដី​។​…​

បុគ្គលិកសារព័ត៌មាន Tuoitrenews
http://tuoitrenews.vn/politics/29238/vietnam-cambodia-to-increase-cooperation-in-border-control