​ផ្សារ​ព្រំដែន​កម្ពុជា​-​វៀតណាម​ចាប់ផ្តើម​សាងសង់​

​ផ្សារ​ព្រំដែន​កម្ពុជា​វៀតណាម​ដំបូង​ដែល​វិនិយោគ​ទឹកប្រាក់​២​លាន​ដុល្លារ​ជា​ការ​ផ្តល់​ឱ្យ​ពី​រដ្ឋាភិបាល​វៀតណាម​បាន​បើក​ដំណើរការ​សាងសង់​កាលពី​ម្សិលមិញ​ដោយ​សង្ឃឹមថានឹង​ជំរុញ​ពាណិជ្ជកម្ម​ឆ្លងកាត់​ព្រំដែន​រវាង​ប្រទេស​ទាំង​ពីរ​។​ …

ហ៊ គីមសាយ
http://bit.ly/2DhmYyZ