ព័ត៌​មាន​ពី​ជំរឿន​​ជន​បរទេស​ធ្វើ​ឲ្យ​ជន​អន្តោ​ប្រវេសន៍​វៀតណាម​បារម្ភ

 នៅ​ពេល​លេច​ឮ​អំពី​ការ​ធ្វើ​ជំរឿន​ជន​បរទេស ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ដែល​ក្រុម អ្នក​សង្កេត​ការណ៍​ជឿ​ថា ​នឹង​ផ្តោត​ទៅ​លើ​អន្តោ​ប្រវេសន៍​ជាតិ​វៀតណាម​ខុស​ច្បាប់ បុរស​ជាតិ​វៀតណាម​កើត​នៅ​ស្រុក​ខ្មែរ​ម្នាក់​បង្ហាញ​ពី​​អារម្មណ៍​ភ័យ​ខ្លាច​ចំពោះ​ការ​បណ្តេញ​ចេញ។

លោក សុក ហ៊ាង ​(ឈ្មោះ​ប្រឌិត​ដើម្បី​​រក្សាសុ​វត្ថិ​ភាព) ជា​កម្មករ​សំណង់ អាយុ​ ៣៣ ​ឆ្នាំ ដែល​កើត​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ មាន​ឪពុក​ម្តាយ​ជា​ជន​ជាតិវៀត​ណាម​បាន​និយាយ​ថា៖ «ខ្ញុំ​ភ័យ​ខ្លាច​ថា ខ្ញុំ​នឹង​ត្រូវ​​បង្ខំ​ឲ្យ​ចាក​ចេញ​ពី​​រាជធានី​ភ្នំពេញ ដោយសារ​ខ្ញុំ​គ្មាន​អត្តសញ្ញាណ​ប័ណ្ណ​កម្ពុជា​នៅ​ឡើយ»។ …

Sean Teehan និង ផាក់ ស៊ាងលី
http://bit.ly/1mUW7Wg