គ.ជ.ប. បន្ថែម​ពេល​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត ១​ថ្ងៃ ទោះ​លទ្ធផល​បាន​ត្រឹម​តែ​ជាង ៨០​ភាគរយ​ក្តី

គណៈ​កម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការ​បោះឆ្នោត(គ.ជ.ប.)បាន​សម្រេច​ពន្យារ​ពេល​១​ថ្ងៃ​ទៀតនៅ​គ្រប់​ការិយាល័យ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ទូទាំង​ប្រទេស សម្រាប់​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត ដើម្បី​រៀបចំ​បញ្ជី​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ថ្មី​ឆ្នាំ​២០១៦ បើ​ទោះ​បី​ជា​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ថ្មី បាន​លទ្ធផល​ត្រឹម​តែ​ជាង​៨០​ភាគរយ​ក្តី។ …

តាំង វីដា
http://bit.ly/2g95upc