មន្ត្រី គ.ជ.ប ថា ពលរដ្ឋ​ដែល​នឹង​ត្រូវ​ចុះឈ្មោះ​ថ្មី​ក្នុង​បញ្ជី​បោះឆ្នោត​មាន​ជាង​ ១ លាន​ ៦ សែន​នាក់ ​ក្នុង​ឆ្នាំនេះ ​ដែល​កើនឡើង​ជាង​ឆ្នាំ​មុន

មន្ត្រី​អ្នកនាំពាក្យ​គណៈកម្មធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​កាបោះឆ្នោត ​(គជប) ​ឱ្យដឹងថា ​ប្រជាពលរដ្ឋ ​ដែលនឹង​ត្រូវ​ចុះឈ្មោះ​ថ្មី​ក្នុង​បញ្ជី​បោះឆ្នោត​ សម្រាប់​ឆ្នាំ២០២១​នេះ ​មាន​ចំនួន​ជាង​១លាន ​៦ សែននាក់ ​បើ​ធៀបនឹង​ឆ្នាំ ២០២០​ មាន​ជាង​ ៥០​ ម៉ឺននាក់។ …

នៅ ស៊ីវុត្ថា
https://www.postkhmer.com/national/2021-09-12-1135-223453.html