ការ​កំណត់​ប្រាក់​ខែ​កម្មករ​ជា​ថ្មី​នៅ​ទ្រឹង

អង្គការ​ក្រៅ​រដ្ឋាភិបាល​បាន​ថ្លែង​ថា ក្រសួង​ការងារ​បាន​ប្រើ​វិធីសាស្រ្ត​ស្រដៀង​មុន សម្រាប់​ការ​កំណត់​ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរមា​របស់​វិស័យ​កាត់​ដេរ​ដូច​ដែល​ខ្លួន​បាន​ប្រើ​កាល​ឆ្នាំ​មុន ដែល​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​ភាព​តានតឹង​និង​ផ្ទុះ​ឡើង​នូវ​ការ​ប៉ះ​ទង្គិច​ហិង្សា​កាល ខែ​មករា។ រយៈ​ពេល​ជាង ៦​ខែ បន្ទាប់​ពី​ក្រសួង​ការងារ បាន​ឲ្យ​អង្គការ​ពលកម្ម​អន្តរជាតិ (ILO) ជួយ​កំណត់​រូបមន្ត​គណនា​ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរមា​របស់​វិស័យ​កាត់​ដេរ មន្រ្តី​អង្គការ ILO មា្នក់​បាន​ថ្លែង​កាល​ម្សិល​មិញ​ថា គ្មាន​រូបមន្ត​ណា​នឹង​ត្រូវ​ប្រើ​នៅ​ក្នុង​ការ​កំណត់​ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរមា នៅ​ក្នុង​វិស័យ​នេះ​សម្រាប់​ឆ្នាំ​ក្រោយ​ទេ។ …

Sean Teehan
http://bit.ly/1nV5hab