សមត្ថកិច្ច ព្រមាន​ហាង​លក់ និង​ជួសជុល​វិទ្យុ​ទាក់ទង​គ្មាន​ច្បាប់

និយ័ត​ករ​ទូរគមនាគមន៍​កម្ពុជាព្រមាន​ចាត់​វិធាន​ការ​ផ្លូវ​ច្បាប់ចំពោះ​ម្ចាស់​ហាង​លក់និង​ជួសជុល​បរិក្ខារ​វិទ្យុ​ទាក់ទងដែល​បើក​អាជីវកម្ម​ដោយ​គ្មាន​ច្បាប់​អនុញ្ញាតនិង​ដាក់​បញ្ចូល​លេខ​ហ្វ្រេកង់​ក្នុង​វិទ្យុ​ទាក់ទងដែល​បង្ក​ការ​រំខាន​ដល់​ការ​សន្ទនា​ផ្លូវការ​របស់​មន្ត្រី​ថ្នាក់ដឹកនាំ និង​កង​កម្លាំង​សន្តិសុខ​សណ្ដាប់ធ្នាប់​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ។ …

ប៉ិច សុធារី
http://bit.ly/2e1ayMf