កម្ពុជា ​ជា​ប្រទេស​​​មាន​​ការ​តភ្ជាប់​​អគ្គិសនី​​​លឿន​បំផុត

កម្ពុជា​ត្រូវ​បាន​ចាត់​ជា​ប្រទេស​មាន​កំណើន​គួរ​ឲ្យ​កត់​សម្គាល់​ទាក់ទង​នឹង​ចំនួន​ប្រជាជន​​​មាន​លទ្ធភាព​តភ្ជាប់​បណ្តាញ​អគ្គិសនី ហើយ​បាន​ស្ថិត​ក្នុង​ចំណោម​ប្រទេស ​៤​ ដែល​មាន​អត្រា​កំណើន​លឿន​​ប្រចាំ​ឆ្នាំ គិត​ចាប់​ពី​ឆ្នាំ ២០១០ មក។ នេះ​បើ​យោង​តាម​របាយការណ៍​ស្តីពី​វឌ្ឍនភាព​ថាមពល​អគ្គិសនី​ដែល​ទើប​ចេញ​ផ្សាយ​ដោយ​ធនាគារ​ពិភព​លោក។ …

ហ៊ គឹមសាយ
https://bit.ly/2I6UpEm