អង្គការសុខភាពពិភពលោកធ្វើតេស្តព្យាបាលជំងឺគ្រុនចាញ់ថ្មី

អត្រាបរាជ័យខ្ពស់នៃឱសថកម្រិតខ្ពស់ដើម្បីព្យាបាលជំងឺគ្រុនចាញ់នៅវៀតណាមភាគខាងត្បូងបានធ្វើឱ្យមានក្តីបារម្ភថា ថ្នាំប៉ារ៉ាសិតដែលមានប្រតិកម្មទៅនឹងថ្នាំច្រើនប្រភេទ ដែលត្រូវបានពិនិត្យលើកដំបូងនៅខេត្តប៉ៃលិនអាចនឹងរីករាលដាល។ ទន្ទឹមនឹងនេះដែរអ្នកជំនាញនៅកម្ពុជាកំពុងធ្វើតេស្តជម្រើសនៃការព្យាបាលជំនួសដើម្បីរក្សាភាពសុំា។ …

Alessandro Marazzi Sassoon
http://www.phnompenhpost.com/national/who-tests-new-malaria-therapy