ថាមពលខ្យល់​ក្នុង​ការ​បង្កើត​ថាមពល​កកើត​ឡើង​វិញ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​

​អ្នកជំនាញ​លើក​ឡើង​ថា​ ខេត្តកំពត​នឹង​ក្លាយជា​កន្លែង​កសិដ្ឋាន​ខ្យល់​ដំបូង​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ដែល​ជា​ជំហាន​មួយ​ក្នុង​ទិស​ដៅ​ត្រឹមត្រូវ​ទាក់ទង​នឹង​ចលនា​ថាមពល​កកើត​ឡើង​វិញ​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា​។​ គម្រោង​ថាមពលខ្យល់​ដំបូង​គេ​នៅ​កម្ពុជា​កំពុង​ឈាន​ដល់​ដំណាក់កាល​សាងសង់​ហើយ​។​ ក្រុមហ៊ុន​ Blue​ Circle​ (​ខេ​ម​បូ​ឌា​)​ ជា​ក្រុមហ៊ុន​ដែល​បាន​ធ្វើការ​សិក្សា​លើ​វា​បច្ចុប្បន្ន​នេះ​កំពុង​ពិភាក្សា​ជាមួយ​អាជ្ញាធរ​អគ្គិសនី​កម្ពុជា​អំពី​ថ្លៃ​អគ្គិសនី​នា​ពេល​អនាគត​។​ …​

Jason Boken
https://www.khmertimeskh.com/50788448/winds-of-change-for-renewables-in-the-kingdom/