ក្រុមហ៊ុនវីងនឹងធ្វើឱ្យការទូទាត់ការចុះបញ្ជីយានយន្តកាន់តែងាយស្រួល

ក្រសួងសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូនបានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាមួយកាលពីម្សិលមិញជាមួយនឹងធនាគារឯកទេសវីងលីមិតធីត ដើម្បីសម្រួលដល់ការសាធារណៈជនក្នុងការទូទាត់ការចុះបញ្ជីយានយន្ត ការត្រួតពិនិត្យ និងបណ្ណបើកបរ។ …

ស៊ុំ ម៉ាណែត
http://www.khmertimeskh.com/news/26322/wing-makes-vehicle-payments-easy/