សមាជិក​សភា​កម្ពុជា​ជួបប្រជុំ​ជាមួយ​សមាជិក​សភា​អង់គ្លេស

សមាជិក​​សភា​កម្ពុជា​បាន​ជួប​ជាមួយ​​​តំណាង​​សភា​អង់គ្លេស​ម្នាក់​​កាលពី​ថ្ងៃ​ចន្ទ ដើម្បី​​​​ពិភាក្សា​អំពី​ក្រុម​គណបក្ស​នយោបាយ​​ និង​ប្រព័ន្ធ​​នីតិកម្ម​​ក្នុង​ប្រទេស​អង់គ្លេស​ក្នុង​អំឡុង​​​កិច្ចប្រជុំ​​ពិគ្រោះយោបល់​រយៈពេល​ពីរ​ថ្ងៃ​​ដែល​ត្រូវ​បាន​បញ្ចប់​កាលពី​ថ្ងៃ​អង្គារ​ម្សិលមិញ​។ …

Charles Parkinson
http://bit.ly/1HikDeI