​កម្មករនិយោជិត​នឹង​ទទួល​បាន​ចំណេះដឹង​អំពី​សិ​ទិ្ធ​ការងារ​របស់​ពួក​គេ​

​ក្រសួង​ការងារ​នឹង​បញ្ជូន​អ្នក​បណ្តុះបណ្តាល​ជាង​ ២០០​ នាក់​ទៅ​រោងចក្រ​ និង​វិទ្យាស្ថាន​ពាក់ព័ន្ធ​ដើម្បី​អប់រំ​កម្មករ​អំពី​សិ​ទិ្ធ​ការងារ​។​ ថ្លែង​ទៅ​កាន់​ក្រុម​អ្នក​យក​ព័ត៌មាន​កាលពី​ថ្ងៃ​ពុធ​ លោក​ជំទាវ​ ស៊ើង​ សរ​សុចិត្តា​ ​រដ្ឋលេខាធិការ​ក្រសួង​ការងារ​បាន​មាន​ប្រសាសន៍​ថា​ គ្រូ​បណ្តុះបណ្តាល​ចំនួន​ ២៥០​ នាក់​មក​ពី​ក្រសួង​ការងារ​នឹង​ទៅ​រោង​ច​ក្​ រ​សហគ្រាស​ និង​វិទ្យាស្ថាន​ពាក់ព័ន្ធ​ដើម្បី​ផ្សព្វផ្សាយ​ព័ត៌មាន​អំពី​សិទ្ធិ​ការងារ​។​ …

មុំ គន្ធា
http://www.khmertimeskh.com/50114377/workers-to-be-informed-of-their-labour-rights/