កម្មករ​និ​យោ​ជិ​ក​នឹង​ទទួល​បាន​ បី​ថ្ងៃ​ឈប់​សម្រាក​សម្រាប់​ការ​បោះ​ឆ្នោត​

ក្រសួង​ការងារ​បាន​ណែនាំ​ដល់​បណ្ដា​រោងចក្រ​ និង​សហគ្រាស​ នៅ​ក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ ឱ្យ​ផ្តល់​ថ្ងៃ​ឈប់​សម្រាក​ចំនួន​ បី​ ថ្ងៃ​ ដល់​ន​យោ​ជិ​ក​ទាំងអស់​ ដើម្បី​ទៅ​ចូលរួម​បោះ​ឆ្នោតជាតិ​ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ២៩​ ខែកក្កដា​ ដោយ​បញ្ជាក់​ថា​ ប្រាក់ខែ​ និង​ប្រាក់​រង្វាន់​មិន​ត្រូវ​បាន​ប៉ះពាល់​នោះ​ទេ​។​ ចលនា​នេះ​បាន​ធ្វើ​ឱ្យ​អតីតមន្ត្រី​គណបក្សប្រឆាំង​ និង​យ៉ាង​ហោច​ណាស់​អង្គការ​មិនមែន​រដ្ឋាភិបាល​មួយ​និយាយ​ថា​ បទបញ្ជា​នេះ​មាន​បំណង​បង្កើន​ការ​ចូលរួម​បោះ​ឆ្នោត​ និង​ធ្វើ​ឱ្យ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​នេះ​ស្របច្បាប់​។​ …

នៀម ឆេង
https://www.phnompenhpost.com/national/workers-get-three-days-polls