ក្រុមហ៊ុន​ចំនួន​ ៥​ បន្ថែម​ទៀត​ ត្រូវ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​នាំ​ចេក​ទៅ​ចិន​

​ប្រទេស​ចិន​ បាន​អនុញ្ញាត​ក្រុមហ៊ុន​វិនិយោគ​លើ​ដំណាំ​ចេកអំបូង​លឿង​នៅ​កម្ពុជា​ចំនួន​ ៥​ ថ្មី​បន្ថែម​ទៀត​មាន​សិទ្ធិ​នាំ​ចេញ​ចេក​ជា​ផ្លូវការ​ទៅ​កាន់​ទីផ្សារ​របស់​ខ្លួន​។​ ទំព័រ​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក​ខាងលើ​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ទៀត​ថា​ ការ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន​ ៥​ ទៀត​នេះ​បាន​នាំ​ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន​កើន​ដល់​ចំនួន​ ១៥​ ដែល​មាន​សិទ្ធិ​នាំ​ចេញ​ចេកអំបូង​លឿង​ទៅ​ប្រទេស​ចិន​។​ …​

ធូ វិរៈ
https://bit.ly/3g2RJY5