យុវជន​បាន​ប្រមូលផ្តុំ​គ្នា​និយាយ​អំពី​បំរែបំរួល​អាកាសធាតុ​

​កាលពី​ថ្ងៃអាទិត្យ​ នៅ​មុន​ថ្ងៃ​នៃ​ស​ន្និ​សិ​ទ​ការ​ប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ​ទី​ក្រុងប៉ារីស​ឆ្នាំ​ ២០១៥​ យុវជន​វ័យក្មេង​ប្រហែល​ ១៤០​នាក់​ បាន​ប្រមូលផ្តុំ​គ្នា​នៅ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​យ​ដើម្បី​ពិភាក្សា​ពី​ផល​ប៉ះពាល់​នៃ​ការ​ប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ​លើ​ប្រទេស​កម្ពុជា​និង​វិធីសាស្ត្រ​នៃ​ការ​បន្ធូរបន្ថយ​។​ …​

Aria Danaparamita
https://www.cambodiadaily.com/news/youth-gather-to-talk-about-climate-change-101452/