រូបភាពអប់រំអំពីការការពារជម្ងឺ Zika នឹងត្រូវបានចែកចាយ

ក្រសួងសុខាភិបាលបានណែនាំឱ្យមន្ទីរពេទ្យបង្អែកទាំងអស់បោះពុម្ភផ្សាយខិតបណ្ណរូបភាពស្តីពីជម្ងឺ Zika ដើម្បីចែកចាយដល់ប្រជាជនទូទាំងប្រទេស។ បើយោងតាមទំព័រហ្វេសបុករបស់នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជម្ងឺឆ្លងនៃក្រសួងសុខាភិបាលដែលបានសរសេរកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថា លោក លី សុវណ្ណ អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានមានប្រសាសន៍ថា “ប្រជាជនគ្រប់រូបចាំបាច់ត្រូវស្វែងយល់ពីវីរុស Zika”។ … 

វ៉ែន រដ្ឋាវង្ស
http://www.khmertimeskh.com/news/29437/zika-leaflets-to-be-distributed/