សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តី​ពី​ការ​ធ្វើ​កូដកម្ម​របស់​កម្មករ​និ​យោ​ជិ​ក​ក្រុមហ៊ុន​ ស៊ិ​ន​ទ្រី​

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ១២​ ខែតុលា​ឆ្នាំ​ ២០២០​ រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ​បាន​ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​មួយ​ទាក់ទង​នឹង​កូដកម្ម​របស់​កម្មករ​និ​យោ​ជិ​ក​ក្រុមហ៊ុន​ ស៊ិ​ន​ទ្រី​។​ សេចក្តីជូនដំណឹង​បាន​បន្ត​ថា​កម្មករ​ក្រុមហ៊ុន​ស៊ី​ន​ទ្រី​មិន​បាន​វិល​ត្រឡប់​មក​ធ្វើការ​ដូច​ការ​សន្យា​វិញ​ទេ​ ហើយ​រដ្ឋបាល​សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ​បាន​អំពាវនាវ​សូម​ឱ្យ​ពួក​គេ​ចូល​ធ្វើការ​វិញ​។​

 

រដ្ឋបាលក្រុងភ្នំពេញ

ទាញយក៖ pdf