សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្តី​ពី​ការ​ដាក់​ឲ្យ​ដំណើរការ​ “​គម្រោង​សហ​ហិរញ្ញប្បទាន​ទ្រទ្រង់​សហគ្រាស​ធុន​តូច​ និង​មធ្យម​”

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​០៣​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ​២០២០​ ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​បាន​ចេញ​សេចក្ដី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​មួយ​ស្តី​ពី​ការ​ដាក់​ឱ្យ​ ដំណើរការ​ “​គម្រោង​សហ​ហិរញ្ញប្បទាន​ទ្រទ្រង់​សហគ្រាស​ធុន​តូច​ និង​មធ្យម​”​។​ មូលនិធិ​ក្រោម​គម្រោង​សហ​ហិរញ្ញប្បទាន​នេះ​ ​ មាន​ទំហំ​ទឹក​ ប្រាក់​ ១០០​ លាន​ដុល្លារ​អាម៉េរិក​ ដែល​ជា​ការ​ផ្តល់​សហ​ហិរញ្ញប្បទាន​បដិភាគ​ស្មើគ្នា​ រវាង​ធនាគារ​សហគ្រាស​ ធុន​តូច​ និង​មធ្យម​កម្ពុជា​ (​ធ​.​ ស​.​ ក​)​ និង​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ​និង​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ (​គ្រឹះស្ថាន​ហិរញ្ញវត្ថុ​ចូលរួម​)​។​ “​គម្រោង​សហ​ហិរញ្ញប្បទាន​ទ្រទ្រង់​សហគ្រាស​ធុន​តូច​ និង​មធ្យម​”​ មាន​គោលបំណង​ផ្តល់​ ឥណទាន​ មានការ​ប្រាក់​ទាប​ ដើម្បី​ជំរុញ​ការ​អភិវឌ្ឍ​សហគ្រាស​ធុន​តូច​ និង​មធ្យម​ ក្នុង​វិស័យ​អាទិភាព​។​ 

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

ទាញយក៖ pdf