ក្រសួង និងស្ថាប័នរដ្ឋ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

សេចក្ដី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្ដី​ពី​ ពិធី​ចុះហត្ថលេខា​លើ​កិច្ចព្រមព្រៀង​ហិរញ្ញប្បទាន​សហប្រតិបត្តិការ​រវាង​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ជាមួយ​ធនាគារ​អភិវឌ្ឍ​ន៏​អាស៊ី​ (ADB)​ និង​ទីភ្នាក់ងារ​បារាំង​សម្រាប់​ការ​អភិវឌ្ឍ​ន៏​ (AFD)

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២២​ ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ​ ២០២២​ ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ បាន​ចេញ​សេចក្ដី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្ដី​ពី​ ពិធី​ចុះហត្ថលេខា​លើ​កិច្ចព្រមព្រៀង​ហិរញ្ញប្បទាន​សហប្រតិបត្តិការ​រវាង​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ជាមួយ​ធនាគារ​អភិវឌ្ឍ​ន៏​អាស៊ី​ (ADB)​ និង​ទីភ្នាក់ងារ​បារាំង​សម្រាប់​ការ​អភិវឌ្ឍ​ន៏​ (AFD)។​ពិធី​ចុះហត្ថលេខា​លើ​កិច្ចព្រមព្រៀង ...

ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ

ទាញយក៖ pdf

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្តី​ពី​ ជំនួប​សម្តែង​ការ​គួរសម​ដើម្បី​ជម្រាបលា​ឯកឧត្ដម​អគ្គបណ្ឌិត​សភាចា​រ្យ​ អូន​ ព័ន្ធ​មុនី​រ័​ត្ន​ នា​ឪ​កាស​ដែល​ឯកឧត្តម​ Pablo​ Kang​ ត្រូវ​បញ្ចប់​អាណត្តិ​បេសកកម្ម​ការទូត​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ និង​ពិធី​ចុះហត្ថលេខា​លើ​កិច្ច​សម្របសម្រួល​បំពេញបន្ថែម​ សម្រាប់​កម្មវិធី​ភាព​ជា​ដៃគូ​ កម្ពុជា​-​អូស្ត្រាលី​ សម្រាប់​ការ​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋកិច្ច​ប្រកបដោយ​ភាព​ធន់

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១២​ ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ​ ២០២២​ ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ បាន​ចេញ​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្តី​ពី​ ជំនួប​សម្តែង​ការ​គួរសម​ដើម្បី​ជម្រាបលា​ឯកឧត្ដម​អគ្គបណ្ឌិត​សភាចា​រ្យ​ អូន​ ព័ន្ធ​មុនី​រ័​ត្ន​ នា​ឪ​កាស​ដែល​ឯកឧត្តម​ Pablo​ Kang​ ត្រូវ​បញ្ចប់​អាណត្តិ​បេសកកម្ម​ការទូត ...

ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​

ទាញយក៖ pdf

​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្តី​ពី​ ជំនួប​សម្តែង​ការ​គួរសម​រវាង​ ឯកឧត្តម​អគ្គបណ្ឌិត​សភាចា​រ្យ​ អូន​ ព័ន្ធ​មុនី​រ័​ត្ន​ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី​ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ ជាមួយ​លោក​បណ្ឌិត​ Lee Joong Keun ប្រធាន​ ប៊ូ​ យ៉ុ​ង​ គ្រុប​ នៃ​សាធារណរដ្ឋ​កូរ៉េ​

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ១៨ ខែតុលា​ ឆ្នាំ​២០២២​ ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ បាន​ចេញ​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ ស្តី​ពី​ជំនួប​សម្តែង​ការ​គួរសម​រវាង​ ឯកឧត្តម​អគ្គបណ្ឌិត​សភាចា​រ្យ​ អូន​ ព័ន្ធ​មុនី​រ័​ត្ន​ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី​ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ ជាមួយ​លោក​បណ្ឌិត​ Lee Joong Keun​ ប្រធាន​ ប៊ូ​ យ៉ុ​ង​ គ្រុប​ នៃ ...

ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ

ទាញយក៖ pdf

សេចក្ដី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្ដី​ពី​ តួនាទី​នៃ​វិស័យ​ធនាគារ​ និង​បច្ចេកវិទ្យា​ហិរញ្ញវត្ថុ​ក្នុង​សេដ្ឋកិច្ច​ឌី​ជី​ថ​ល​កម្ពុជា​

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ២៣​ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០២២​ ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ បាន​ចេញ​សេចក្ដី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ ស្ដី​ពី​តួនាទី​នៃ​វិស័យ​ធនាគារ​ និង​បច្ចេកវិទ្យា​ហិរញ្ញវត្ថុ​ក្នុង​សេដ្ឋកិច្ច​ឌី​ជី​ថ​ល​កម្ពុជា​។​​សិក្ខាសាលា​នេះ​រៀបចំ​ឡើង​ក្នុង​គោលបំណង​ (១)​ ផ្សព្វផ្សាយ​គោលនយោបាយ​ ច្បាប់​ និង ...

ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​

ទាញយក៖ pdf

​សេចក្តី​ថ្លែង​គោល​ជំហរ​ និង​ធាតុ​ចូល​សំខាន់ៗ​របស់​ក្រុមការងារ​ថវិកា​នៃ​អង្គការ​សង្គម​ស៊ី​វិល​ជាតិ​ និង​អន្តរជាតិ​ លើ​ការ​កសាង​ក្របខ័ណ្ឌ​គោលនយោបាយ​ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច​ និង​គោលនយោបាយ​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ​សម្រាប់​រៀបចំ​សេចក្តីព្រាងច្បាប់​ស្តី​ពី​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​ការ​គ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ​ ២០២៣

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៦​ ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ​២០២២​ ក្រុមការងារ​ថវិកា​នៃ​អង្គការ​សង្គម​ស៊ី​វិល​ជាតិ​ និង​អន្តរជាតិ​សរុប​ចំនួន​ ២០​ បាន​ចេញ​សេចក្តី​ថ្លែង​គោល​ជំហរ​ និង​ធាតុ​ចូល​សំខាន់ៗ​លើ​ការ​កសាង​ក្របខ័ណ្ឌ​គោលនយោបាយ​ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច​ និង​គោលនយោបាយ​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ​សម្រាប់​រៀបចំ​សេចក្តីព្រាងច្បាប់​ស្តី​ពី ...

ក្រុមការងារ​ថវិកា​នៃ​អង្គការ​សង្គម​ស៊ី​វិល​ជាតិ​ និង​អន្តរជាតិ​

ទាញយក៖ pdf

ពិធី​ផ្សព្វផ្សាយ​ និង​ដាក់​ឱ្យ​អនុវត្ត​គម្រោង​សហ​ហិរញ្ញប្បទាន​ស្តារ​ និង​ជំរុញ​កំណើន​ក្នុង​វិស័យ​ទេសចរណ៍​

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ១៧​ ខែឧសភា​ ឆ្នាំ​២០២២​ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ​ បាន​ចេញ​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ ស្តី​ពី​ពិធី​ផ្សព្វផ្សាយ​ និង​ដាក់​ឱ្យ​អនុវត្ត​គម្រោង​សហ​ហិរញ្ញប្បទាន​ស្តារ​ និង​ជំរុញ​កំណើន​ក្នុង​វិស័យ​ទេសចរណ៍​។​ រាជរដ្ឋាភិបាល​បាន​អនុម័ត​ និង​ប្រកាស​ដាក់​ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​នូវ​ “​ក្រប​ខណ្ឌ ...

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

ទាញយក៖ pdf

សិក្ខាសាលា​ពិគ្រោះ​យោបល់​ថ្នាក់​ជាតិ​ស្ដី​ពី​គោលនយោបាយ​ និង​ទិស​ដៅ​នៃ​វិស័យ​បច្ចេកវិទ្យា​ហិរញ្ញវត្ថុ​កម្ពុជា​

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ២៧​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ​២០២២​ ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ បាន​ចេញ​សេចក្តី​ប្រកាស​ ស្តី​ពី​សិក្ខាសាលា​ពិគ្រោះ​យោបល់​ថ្នាក់​ជាតិ​ស្ដី​ពី​គោលនយោបាយ​ និង​ទិស​ដៅ​នៃ​វិស័យ​បច្ចេកវិទ្យា​ហិរញ្ញវត្ថុ​កម្ពុជា​។​ រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​បាន​នឹង​កំពុង​យកចិត្តទុកដាក់​យ៉ាង​ខ្លាំង​ក្នុង​ការ​ទាញ ...

ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​

ទាញយក៖ pdf

ពិធី​ផ្សព្វផ្សាយ​ និង​ដាក់​ឱ្យ​អនុវត្ត​ជា​ផ្លូវការ​នូវ​ «​ផែនការមេ​អភិវឌ្ឍន៍​វិស័យ​ទេសចរណ៍​ខេត្តមណ្ឌលគិរី​ ២០២១-២០៣៥»

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ១១​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ​២០២២​ ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ បាន​ចេញ​សេចក្តី​ប្រកាស​ ស្តី​ពី​ពិធី​ផ្សព្វផ្សាយ​ និង​ដាក់​ឱ្យ​អនុវត្ត​ជា​ផ្លូវការ​នូវ​ «​ផែនការមេ​អភិវឌ្ឍន៍​វិស័យ​ទេសចរណ៍​ខេត្តមណ្ឌលគិរី​ ២០២១-២០៣៥»​។​ ទោះបីជា​មានការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ស្ទើរតែ​ទាំងស្រុង​នូវ​រចនាសម្ព័ន្ធ​វិស័យ​ទេសចរណ៍​ទាំង ...

ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​

ទាញយក៖ pdf

ជំនួប​សម្តែង​ការ​គួរសម​រវាង​ឯកឧត្តម​អគ្គបណ្ឌិត​សភាចា​រ្យ​ អូន​ ព័ន្ធ​មុនី​រ័​ត្ន​ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី​ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ជាមួយ​ឯកឧត្តម​ KOO​ Yun​ Cheol​ រដ្ឋមន្ត្រី​ទទួល​បន្ទុក​សម្របសម្រួល​គោលនយោបាយ​រដ្ឋាភិបាល​នៃ​សាធារណរដ្ឋ​កូរ៉េ​

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ២៩​ ខែមីនា​ ឆ្នាំ​២០២២​ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ​ បាន​ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ជំនួប​សម្តែង​ការ​គួរសម​រវាង​ឯកឧត្តម​អគ្គបណ្ឌិត​សភាចា​រ្យ​ អូន​ ព័ន្ធ​មុនី​រ័​ត្ន​ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី​ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ជាមួយ​ឯកឧត្តម​ KOO​ Yun​ Cheol​ រដ្ឋមន្ត្រី​ទទួល​បន្ទុក​សម្របសម្រួល​គោលនយោបាយ​រដ្ឋាភិបាល​នៃ ...

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

ទាញយក៖ pdf

ពិធី​ផ្សព្វផ្សាយ​ដាក់​ឱ្យ​អនុវត្ត​ជា​ផ្លូវការ​នូវ​ «​យុទ្ធសាស្ត្រ​អភិវឌ្ឍន៍​វិស័យ​កាត់ដេរ​ ផលិត​ស្បែកជើង​ និង​កាបូប​កម្ពុជា​ ២០២២-២០២៧»

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ១៧​ ខែមីនា​ ឆ្នាំ​២០២២​ ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ បាន​ចេញ​សេចក្តី​ប្រកាស​ ស្តី​ពី​ពិធី​ផ្សព្វផ្សាយ​ដាក់​ឱ្យ​អនុវត្ត​ជា​ផ្លូវការ​នូវ​ «​យុទ្ធសាស្ត្រ​អភិវឌ្ឍន៍​វិស័យ​កាត់ដេរ​ ផលិត​ស្បែកជើង​ និង​កាបូប​កម្ពុជា​ ២០២២-២០២៧»​។​ ដោយ​ផ្អែក​លើ​កត្តា​សុខ​សន្តិភាព​ និង ...

ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​

ទាញយក៖ pdf

ពិធី​ផ្សព្វផ្សាយ​ស្ដី​ការ​បន្ថែម​មូលនិធិ​សម្រាប់​ធនាគារ​សហគ្រាស​ធុន​តូច​ និង​មធ្យម​កម្ពុជា​ និង​ធនាគារ​អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ​ និង​កសិកម្ម​

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ១៤​ ខែកុម្ភៈ​ ឆ្នាំ​២០២២​ ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​​ បាន​ចេញ​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ ស្តី​ពី​ពិធី​ផ្សព្វផ្សាយ​ស្ដី​ការ​បន្ថែម​មូលនិធិ​សម្រាប់​ធនាគារ​សហគ្រាស​ធុន​តូច​ និង​មធ្យម​កម្ពុជា​ និង​ធនាគារ​អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ​ និង​កសិកម្ម​។​ ជា​ការ​ពិត​ណាស់​ រដ្ឋាភិបាល ...

ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​

ទាញយក៖ pdf

ការ​ដំណើរការ​ជា​ផ្លូវការ​នូវ​ប្រព័ន្ធ​ចុះបញ្ជី​អាជីវកម្ម​តាម​ថ្នាល​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន​ដំណាក់កាល​ទី​ ២

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ០១​ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០២១​ ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ បាន​ចេញ​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ ស្តី​ពី​ការ​ដំណើរការ​ជា​ផ្លូវការ​នូវ​ប្រព័ន្ធ​ចុះបញ្ជី​អាជីវកម្ម​តាម​ថ្នាល​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន​ដំណាក់កាល​ទី​ ២​ ដែល​បាន​សហការ​ជាមួយ​ក្រសួង​ និង​អគ្គនាយកដ្ឋាន​ផ្សេងៗ​។ ​​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា ...

ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ

ទាញយក៖ pdf

ពិធី​ដាក់​ដំណើរការ​ជា​ផ្លូវការ​នូវ​ប្រព័ន្ធ​ចុះបញ្ជី​អាជីវកម្ម​តាម​ថ្នាល​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន​ដំណាក់កាល​ទី​២

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ២៥​ ខែសីហា​ ឆ្នាំ​២០២១​ ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ បាន​ចេញ​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ ស្តី​ពី​ពិធី​ដាក់​ដំណើរការ​ជា​ផ្លូវការ​នូវ​ប្រព័ន្ធ​ចុះបញ្ជី​អាជីវកម្ម​តាម​ថ្នាល​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន​ដំណាក់កាល​ទី ​២។ ​ប្រព័ន្ធ​ចុះបញ្ជី​អាជីវកម្ម​តាម​ថ្នាល​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន​គឺជា​ការ​កែទម្រង់​មុត ...

ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​

ទាញយក៖ pdf

សេចក្តី​ប្រកាស​រួម​ស្ដី​ពី​ លទ្ធផល​កិច្ចប្រជុំ​ស្តី​ពី​បញ្ហា​អចលនវត្ថុ​នៅ​កម្ពុជា​

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ២២​ ខែមីនា​ ឆ្នាំ​២០២១​ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​ និងហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​បាន​ចេញ​សេចក្តី​ប្រកាស​រួម​ស្ដី​ពី​លទ្ធផល​កិច្ចប្រជុំ​ស្តី​ពី​បញ្ហា​អចលនវត្ថុ​នៅ​កម្ពុជា​ ដើម្បី​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ប្រឈម​នៃ​វិស័យ​អចលនវត្ថុ​ក្នុង​បរិបទ​នៃ​ការ​រីក​រាលដាល​ជំងឺ​កូ​វី​ដ​-១៩​ និង ...

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​ និងហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​

ទាញយក៖ pdf

​សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្ដី​ពី​ ការ​បង់ប្រាក់​ពន្ធ​លើ​អចលនទ្រព្យ​តាម​ទូរស័ព្ទ​ដៃ​ ក្នុង​កម្មវិធី​ “GDT​ Taxpayer​ App”

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ១១​ ខែមីនា​ ឆ្នាំ​២០២១​ អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ​បាន​ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្ដី​ពី​ការ​បង់ប្រាក់​ពន្ធ​លើ​អចលនទ្រព្យ​តាម​ទូរស័ព្ទ​ដៃ​ក្នុង​កម្មវិធី​ “GDT​ Taxpayer​ App”​ ក្នុង​គោលដៅ​ធានា​បាន​នូវ​ប្រសិទ្ធភាព​ និង​តម្លាភាព​លើ​កិច្ចការ​គ្រប់គ្រង​ការ​ប្រមូល​ចំណូល​ ក៏​ដូច​ជា ...

អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ​

ទាញយក៖ pdf

សេចក្តីណែនាំ​ស្តី​ពី​ ការ​តម្រូវ​ឱ្យ​បំពេញការងារ​ពី​ផ្ទះ​តាម​ប្រព័ន្ធ​អ៊ីនធឺណិត​ សម្រាប់​រយៈពេល​ ០១​ ស​ប្ដា​ហ៍​

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ០៩​ ខែមីនា​ ឆ្នាំ​២០២១​ ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​បាន​ចេញ​សេចក្តីណែនាំ​ស្តី​ពី​ការ​តម្រូវ​ឱ្យ​បំពេញការងារ​ពី​ផ្ទះ​តាម​ប្រព័ន្ធ​អ៊ីនធឺណិត​សម្រាប់​រយៈពេល​ ០១​ ស​ប្ដា​ហ៍​ ដើម្បី​ទប់ស្កាត់​ការ​រីក​រាលដាល​ជំងឺ​កូ​វី​ដ​-១៩​ ដែល​បាន​នឹង ...

ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​

ទាញយក៖ pdf

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ការ​បញ្ឈប់​ឲ្យ​ដំណើរការ​ប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រង​ការ​បង្វិល​សង​អាករ​លើ​តម្លៃបន្ថែម​ (E-VAT​ Refund​ System)​ ដោយ​ជំនួស​មក​វិញ​ នូវ​ប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រង​ការ​ដាក់​លិខិត​ប្រកាស​ពន្ធ​តាម​អន​ឡាញ​ (E-Filing​ System)

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ០៧​ ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០២០​ អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ​បាន​ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​មួយ​ស្តី​ពី​ការ​បញ្ឈប់​ឲ្យ​ដំណើរការ​ប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រង​ការ​បង្វិល​សង​អាករ​លើ​តម្លៃបន្ថែម​ (E-VAT​ Refund​ System)​ ដោយ​ជំនួស​មក​វិញ​ នូវ​ប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រង​ការ​ដាក់​លិខិត​ប្រកាស​ពន្ធ​តាម​អន ...

អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ

ទាញយក៖ pdf

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​៖ ​វិធានការ​ណ៍បន្ថែមរបស់​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ដើម្បី​បន្ត​គ្រប់គ្រង​ផល​ប៉ះពាល់​លើ​វិស័យ​សំខាន់ៗ​នៃ​សេដ្ឋកិច្ច​នៅ​ក្នុង​បរិការណ៍​នៃ​វិបត្តិ​លើការ​ស្តារ​ និង​ជំរុញ​កំណើនសេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​ក្រោយ​ពី​វិបត្តិ​នៃ​ជំងឺ​កូ​វី​ដ​-១៩​ (ជុំទី ៦)

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ៣០​ ខែ​ កញ្ញា​ ឆ្នាំ​ ២០២០​ ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​បាន​ចេញ​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​មួយ​ ស្តី​ពី​វិធាន​ការណ៍​ជុំ​ទី​ ៦​ របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ ក្នុង​ការ​ស្តារ​ និង​ជំរុញ​កំណើនសេដ្ឋកិច្ច​ក្នុង​អំឡុង​ការ​រាតត្បាត​កូ​វី​ដ​-១៩​ ។​ វិធាន​ការណ៍ ...

ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ

ទាញយក៖ pdf

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​៖​ កិច្ចប្រជុំ​នៃ​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​អភិវឌ្ឍន៍​ទេសចរណ៍​ឆ្លង​សេចក្តី​ព្រាង​ ផែនការមេ​អភិវឌ្ឍន៍​ទេសចរណ៍​ខេត្តសៀមរាប​ ២០២០-២០៣៥

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ០៧​ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០២០​ ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​បាន​ចេញ​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្តី​ពី​លទ្ធផល​នៃ​កិច្ចប្រជុំ​ពិគ្រោះ​យោបល់​របស់​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​អភិវឌ្ឍន៍​ទេសចរណ៍​ជាតិ​ (NTDC)​ ពិភាក្សា​លើ​សេចក្តី​ព្រាង​នៃ​ផែនការមេ​អភិវឌ្ឍន៍​វិស័យ​ទេសចរណ៍​ខេត្តសៀមរាប​សម្រាប់​ឆ្នាំ​ ២០២០-២០៣៥​។ ...

ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​

ទាញយក៖ pdf

​សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តី​ពី​ ការ​ផ្តល់​សេវា​ពន្ធដារ​លើ​ការ​ប្រគល់​ប័ណ្ណ​សម្គាល់ការ​បង់ពន្ធ​មធ្យោបាយ​ដឹក​ជញ្ជូន​និង​យានជំនិះ​គ្រប់​ប្រភេទ​ នៅ​តាម​សាខា​ពន្ធដារ​ខេត្ត​-​ខណ្ឌ​ និង​ធនាគារពាណិជ្ជ​

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ៣០​ ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ​២០២០​ អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ​បាន​ជូនដំណឹង​ដល់​ម្ចាស់​យានយន្ត​ទាំងអស់​ដែល​បាន​ស្នើ​សុំ​ប័ណ្ណ​សម្គាល់ការ​បង់ពន្ធ​មធ្យោបាយ​ អញ្ជើញ​មក​ទទួលយក​ប័ណ្ណ​សម្គាល់​នេះ​នៅ​រៀង​រាល់​ម៉ោង​ធ្វើការ​នៅ​សាខា​ពន្ធដារ​ខេត្ត​-​ខ័​ណ្ឌ​ និង​ធនាគារពាណិជ្ជ​ដែល ...

អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ​

ទាញយក៖ pdf

ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ

ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ

បើលោកអ្នកមានសំនួរទាក់ទងនឹងខ្លឹមសារផ្សាយនៅលើគេហទំព័រ Open Development Cambodia (ODC)? យើងខ្ញុំ​នឹង​ឆ្លើយ​តប​​ដោយ​ក្តី​រីក​រាយ។

តើអ្នកបានឃើញបញ្ហាបច្ចេកទេសណាមួយនៅលើគេហទំព័រOpen Development Cambodia (ODC) ដែរឬទេ?

តើលោកអ្នកយល់យ៉ាងដូចម្តេចដែរចំពោះការងាររបស់អូឌីស៊ី?

តើលោកអ្នកមានឯកសារដែលអាចជួយពង្រីក​គេហទំព័រOpen Development Cambodia (ODC) ដែរ​ឬទេ​?​ យើងខ្ញុំ​នឹង​ធ្វើការ​ត្រួតពិនិត្យ​រាល់​ទិន្នន័យ​អំពី​ផែនទី​ ច្បាប់​ អត្ថបទ​ និង​ ឯកសារ​ដែល​ពុំ​មាននៅ​លើ​គេហទំព័រ​នេះ​ ហើយ​ពិចារណា​បោះផ្សាយ​ទិន្នន័យ​ទាំងនោះ​។​ សូម​មេត្តា​ផ្ញើ​តែ​ឯកសារ​ណា​ដែល​មាន​ជា​សាធារណៈ​ ឬ​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ Creative Commons

ឯកសារត្រូវបានលុប
មានបញ្ហា!

កំណត់សម្គាល់៖ Open Development Cambodia (ODC) នឹង​ធ្វើការ​ត្រួតពិនិត្យ​រាល់​ឯកសារ​ដែល​បាន​បញ្ជូន​មក​យ៉ាង​ហ្មត់ចត់​ ដើម្បី​កំណត់​ភាព​ត្រឹមត្រូវ​ និង​ពាក់ព័ន្ធ​ មុន​ពេលធ្វើការ​បង្ហោះ​ផ្សាយ​។​ រាល់​ឯកសារ​ដែល​បាន​បង្ហោះ​ផ្សាយ​នឹង​ជា​ឯកសារ​ដែល​មាន​ជា​សាធារណៈ​ ឬ​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ Creative​ Commons​។​ យើងខ្ញុំ​សូម​អគុណ​សំរាប់​ការ​គាំទ្រ​របស់​លោក​អ្នក​។​

rZc5L
* ប្រអប់មតិមិនអាចទទេ! មិនអាចបញ្ចូនបាន សូមធ្វើការបញ្ចូនម្តងទៀត! Please add the code correctly​ first.

សូម​អរគុណ​សំរាប់​ការ​ចំនាយ​ពេល​ក្នុង​ការ​ចែក​រំលែក​មក​កាន់​យើងខ្ញុំ!