សង្គម​សុី​វិល​សូម​ថ្កោលទោស​ចំពោះ​អំពើ​ហិង្សា​ទៅ​លើ​អ្នកតំណាង​រាស្ត្រ​កម្ពុជា​

សមាគម​អា​ដ​ហុ​ក​ ការពារ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​និង​អភិវឌ្ឍន៍​នៅ​កម្ពុជា​ (ADHOC)​ មជ្ឈមណ្ឌល​សិទ្ធិ​មនុស្ស​កម្ពុជា​ (CCHR)​ មជ្ឈមណ្ឌល​កម្ពុជា​ដើម្បី​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​ឯករាជ្យ​ (CCIM)​ មជ្ឈមណ្ឌល​អប់រំ​ច្បាប់​សម្រាប់​សហគមន៍​ (CLEC)​ សមាគម​ធាងត្នោត​ (STT)​ និង​សម្ព័ន្ធ​ខ្មែរ​ជំរឿន​និង​ការពារ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​លី​កាដូ​ (LICADHO)​ សូម​ធ្វើការ​ថ្កោលទោស​ចំពោះ​អ​ពើ​ហិង្សា​ នៅ​មុខ​វិមាន​រដ្ឋសភា​ និង​នៅ​មុខ​របង​គេហដ្ឋាន​របស់​មេដឹកនាំ​បក្ស​ជំទាស់​ កាលពី​រសៀល​ម្សិលមិញ​នេះ​ ដែល​បណ្តាល​ឲ្យ​អ្នកតំណាង​រាស្ត្រ​មក​ពី​ គណបក្សជំទាស់​ពីរ​រូប​ រង​របួស​យ៉ាងដំណំ​ និង​អំពាវនាវ​ឲ្យ​មានការ​សុើប​អង្កេត​ដោយ​ឯករាជ្យ​ និង​មាន​តម្លាភាព​ទៅ​លើ​ការ​បង្ក​ហិង្សា​នោះ​។​

ក្រុមអង្គការសង្គម​​​ស៊ីវិល

ទាញយក៖ pdf