ការ​ប្រជុំ​បកប្រែ​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ​ Fedora​ ជា​ខេមរភាសា​លើក​ទី​៣

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ និង​គម្រោង​ Fedora​ ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ នឹង​រៀបចំ​ការ​ប្រជុំ​បកប្រែ​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ​ Fedora​ ជា​ខេមរភាសា​លើក​ទី​៣​។​ Fedora​ ជា​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ​ឥត​គិតថ្លៃ​មួយ​ ដែល​ផ្អែក​លើ​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ​លី​នុ​ច​ (Linux)​ និង​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​មែកធាង​តែ​មួយ​ជាមួយ​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ​ លី​នុ​ច​ Red​ Hat​ ដែល​ដំណើរការ​នៅ​លើ​ម៉ាស៊ីន​មេ​ ឬ​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ​សម្រាប់​សហគ្រាស​។​ Fedora​ Desktop​ មាន​គោលបំណង​ធ្វើ​ឡើង​សម្រាប់​អ្នក​ប្រើប្រាស់​កុំព្យូទ័រ​ដូច​ជា​អ្នក​ និង​ខ្ញុំ​ ហើយ​វា​មាន​សក្ដានុពល​ដ៏​ធំធេង​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​។​

​ដោយ​សារ​តែ​វា​ជា​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ​ប្រភព​កូដ​បើក​ទូលាយ​ និង​ឥត​គិតថ្លៃ​សម្រាប់​អ្នក​គ្រប់​គ្នា​​ សមាជិក​សហគមន៍​អាច​មាន​ឥទ្ធិពល​យ៉ាង​ខ្លាំង​ និង​ល្បីល្បាញ​ទូ​ទាំង​ពិភពលោក​។​

​ការ​ប្រជុំ​លើក​ទី​៣​នេះ​មាន​គោលបំណង​បកប្រែ​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ​ Fedora​ ជា​ខេមរភាសា​។​ ជាមួយនឹង​ការ​ជួយ​របស់​លោក​អ្នក​ យើង​សង្ឃឹមថានឹង​អាច​បញ្ចប់​ការ​បកប្រែ​នៅ​លើ​ផ្នែក​បណ្តាញ​ ដែល​បច្ចុប្បន្ន​ត្រូវ​បាន​បកប្រែ​រួចរាល់​ប្រមាណ​ ៤៥,៣៣​ ភាគរយ​ ហើយ​បន្ត​ការ​បកប្រែ​លើ​ផ្នែក​គោល​ ដែល​ត្រូវ​បាន​បកប្រែ​រួចរាល់​ប្រមាណ​ ៧,៥៨​ភាគរយ​ ។​ យោង​ទៅ​តាម​សំណើសុំ​ឱ្យ​មានការ​បកប្រែ​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ​ Fedora​ ជា​ភាសា​គួយ​​ យើងខ្ញុំ​បាន​រៀបចំ​នូវ​រាល់​ជំហាន​នានា​ ដើម្បី​ចាប់ផ្តើម​ធ្វើការ​បកប្រែ​ ហើយ​ពេល​នេះ​យើង​អាច​ចាប់ផ្តើម​បាន​ហើយ​ ។​

​លោក​អ្នក​មិន​តម្រូវ​ឱ្យធ្វើ​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​ទេ​។​ លោក​អ្នក​គ្រាន់តែ​យក​កុំព្យូទ័រ​យួរដៃ​មក​ជាមួយ​ និង​ជួយ​យើងខ្ញុំ​ធ្វើការ​បកប្រែ​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ​ Fedora​ ជា​ខេមរភាសា​។​

អង្គ​ការ​ទិន្ន​ន័យ​អំ​ពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​

ទាញយក៖ pdf