ផែនការ​សកម្មភាព​អភិរក្ស​ដំរី​អាស៊ី​កម្ពុជា​ត្រូវ​បាន​ចេញ​ជា​លើក​ដំបូង​

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ១២​ ខែឧសភា​ ឆ្នាំ​២០២០​ ក្រសួងបរិស្ថាន​ និង​អង្គការ​សត្វព្រៃ​ និង​រុក្ខជាតិ​អន្តរជាតិ​ (FFI)​ បាន​ចេញផ្សាយ​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​រួម​មួយ​ ដែល​បង្ហាញ​ពី​សមិទ្ធិ​ផល​នៃ​ការ​អភិរក្ស​ដ៏​សំខាន់​សម្រាប់​ប្រទេស​កម្ពុជា​ នោះ​គឺ​ ការ​ចាប់ផ្តើម​នៃ​ផែនការ​សកម្មភាព​ជាតិ​អភិរក្ស​ដំរី​។​ ​ការ​អនុម័ត​ផែនការ​សកម្មភាព​អភិរក្ស​នៅ​ពេល​នេះ​ នឹង​ជាម​គ្គុ​ទេ្ទ​ស​ក៏​សម្រាប់​ការ​អនុវត្ត​សកម្មភាព​អភិរក្ស​សត្វ​ដំរី​ដ៏​គួរ​អោយ​ទាក់ទាញ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​។​

អង្គការ​សត្វព្រៃ​ និង​រុក្ខជាតិ​អន្តរជាតិ

ទាញយក៖ pdf