សមាគម​រោងចក្រ​កាត់ដេរ​នៅ​កម្ពុជា៖​ សេចក្តី​អំពាវនាវ​ដល់​ភាគី​ពាក់ព័ន្ធ​ទាំងអស់​

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ១៩​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ​២០២១​ សមាគម​រោងចក្រ​កាត់ដេរ​នៅ​កម្ពុជា​ (​GMAC​)​ បាន​ចេញ​សេចក្តី​អំពាវនាវ​ដល់​ភាគី​ពាក់ព័ន្ធ​ទាំងអស់​ស្ដី​ពី​ការ​បិទ​ដំណើរការ​អាជីវកម្ម​នៃ​វិស័យ​កាត់ដេរ​សម្លៀក​បំពាក់​ ស្បែកជើង​ និង​ផលិតផល​ធ្វើ​ដំណើរ​ដែល​មិន​ត្រូវ​បាន​ចាត់​ទុក​ថា​ជា​វិស័យ​ចាំបាច់​ ឲ្យ​បើក​ដំណើរការ​ប្រតិបត្តិការ​ក្នុង​អំឡុង​ការ​បិទ​ខ្ទប់​នេះ​ដើម្បី​ឆ្លើយ​តប​នឹង​បទបញ្ជា​បិទ​ខ្ទប់​ភូមិសាស្ត្រ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ និង​ក្រុង​តា​ខ្មៅ​នៃ​ខេត្តកណ្តាល​របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ដែល​បាន​ដាក់​ចេញ​ ក្នុង​គោលដៅ​គ្រប់គ្រង​ការ​ឆ្លង​រាលដាល​នៃ​ជំងឺ​កូ​វី​ដ​-១៩​។​

សមាគម​រោងចក្រ​កាត់ដេរ​នៅ​កម្ពុជា​ (​GMAC​)

ទាញយក៖ pdf