សេចក្តីណែនាំ​ស្តី​ពី​ ការ​ការពារ​សុខភាព​ និង​ជីវភាព​របស់​បងប្អូន​ពលករ​ដែល​កំពុង​ស្នាក់​នៅ​ និង​ធ្វើការ​នៅ​បរទេស​ ឬ​បាន​វិល​ត្រលប់​មក​ភូមិកំណើត​វិញ​ក្នុង​កំឡុង​ពេល​ការ​ទប់ស្កាត់​ការ​រាតត្បាត​ជំងឺ​កូ​វី​ដ​១៩

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៩​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ​២០២០​ ក្រសួង​ការងារ​ និង​បណ្ដុះបណ្ដាល​វិជ្ជាជីវៈ​បាន​ចេញ​សេចក្តីណែនាំ​មួយ​ស្តី​ពី​ការ​ការពារ​សុខភាព​ និង​ជីវភាព​របស់​បងប្អូន​ពលករ​ដែល​កំពុង​ស្នាក់​នៅ​ និង​ធ្វើការ​នៅ​បរទេស​ ឬ​បាន​វិល​ត្រលប់​មក​ភូមិកំណើត​វិញ​ក្នុង​កំឡុង​ពេល​ការ​ទប់ស្កាត់​ការ​រាតត្បាត​ជំងឺ​កូ​វី​ដ​១៩​។​ ​ 

ក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ

ទាញយក៖ pdf