ការ​កំណត់​ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរមា​សម្រាប់​កម្មករនិយោជិត​ផ្នែក​វាយ​ន​ភណ្ឌ​ កាត់ដេរ​ ផលិត​ស្បែកជើង​ និង​ផលិត​ផលិតផល​ធ្វើ​ដំណើរ​និង​កាបូប​ សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០២២

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ២៨​ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០២១​ ក្រសួង​ការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​ បាន​ចេញ​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ ស្តី​ពី​ការ​កំណត់​ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរមា​សម្រាប់​កម្មករនិយោជិត​ផ្នែក​វាយ​ន​ភណ្ឌ​ កាត់ដេរ​ ផលិត​ស្បែកជើង​ និង​ផលិត​ផលិតផល​ធ្វើ​ដំណើរ​និង​កាបូប​ សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០២២​។​

​កម្មករនិយោជិត​ផ្នែក​វាយ​ន​ភណ្ឌ​ កាត់ដេរ​ ផលិត​ស្បែកជើង​ និង​ផលិតផល​ធ្វើ​ដំណើរ​ និង​កាបូប​ នឹង​មាន​ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរមា​ចំនួន​ ១៩៤​ ដុល្លារ​អា​មេ​រិ​ក​ ក្នុង​មួយ​ខែ​ ចំពោះ​កម្មករនិយោជិត​ពេញ​សិទ្ធិ​ និង​ចំនួន​ ១៩២​ ដុល្លារ​អា​មេ​រិ​ក​ ក្នុង​មួយ​ខែ​ ចំពោះ​កម្មករនិយោជិត​សាកល្បង​ ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​១​ ខែមករា​ ឆ្នាំ​២០២២​។​

ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

ទាញយក៖ pdf