ក្រសួងបរិស្ថានបានប្រកាសដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ​នូវ​ សទ្ទានុក្រមការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាខេមរភាសា

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៥​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ​២០១៧​ ក្រសួងបរិស្ថាន​បាន​ប្រកាស​ដាក់​ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​ជា​ផ្លូវការ​នូវ​ សទ្ទានុក្រម​ការ​ប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ​ជា​ខេមរភាសា​ ទាំង​ជា​សៀវភៅ​និង​ជា​ទម្រង់​អេ​ឡិច​ត្រូ​និ​ច​។​ ដើម្បី​ទាញ​យក​សៀវភៅ​អេ​ឡិច​ត្រូ​និ​ច​,​ សូម​ស្វែងរក​ CCLexicon​ App​ នៅ​ក្នុង​ Appstore​ (​សម្រាប់​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ​ iOS)​ និង​ Play​ Store​ (​សម្រាប់​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ​ Android)​ ។​ ហើយ​ដើម្បី​ចូល​មើល​តាម​រយៈ​គេហទំព័រ​,​ សូម​ចូល​ទៅ​កាន់​ www.camclimate.org.kh​។​

ក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៏ដោយចីរភាព​ និង ក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរ

ទាញយក៖ pdf