រដ្ឋសភា​គ្រោង​អនុម័ត​ច្បាប់​ហិរញ្ញវត្ថុ​ឆ្នាំ​២០១៦​ និង​ច្បាប់​ស្ថិតិ​

នៅ​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ ទី​៣០​ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ​២០១៥​ ចាប់ពី​ម៉ោង​ ៨:០០​ព្រឹក​ រដ្ឋសភា​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ នឹង​បន្ត​សម័យប្រជុំ​លើក​ទី​៥​ នៃ​រដ្ឋសភា​នីតិកាល​ទី​ ៥​ ដើម្បី​ពិភាក្សា​ និង​អនុម័ត​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​ស្តី​ពី​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​ការ​គ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ​២០១៦​ និង​សេចក្តីព្រាងច្បាប់​ស្តី​ពី​ស្ថិតិ​។​

អគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃរដ្ឋសភា

ទាញយក៖ pdf