​សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តី​ពី​ ការ​ធ្វើ​ជំរឿន​សមាគម​ និង​អង្គការ​មិនមែន​រដ្ឋាភិបាល​ក្នុងស្រុក​

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៣​ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០១៩​នេះ​ ក្រសួងមហាផ្ទៃ​ បាន​ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្ដី​ពី​ ការ​ធ្វើ​ជំរឿន​សមាគម​ និង​អង្គការ​មិនមែន​រដ្ឋាភិបាល​ក្នុងស្រុក​ រយៈពេល​៤៩​ថ្ងៃ​ ដែល​នឹង​ចាប់ផ្តើម​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១០​ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០១៩​ ដល់​ ថ្ងៃ​ទី​២៩​ ខែ​វិ​ចិ្ឆ​កា​ ឆ្នាំ​២០១៩​ខាង​មុខ​ ដោយ​សហការ​ជាមួយ​អង្គការ​គណៈកម្មាធិការ​សហប្រតិបត្តិការ​ដើម្បី​កម្ពុជា​ (CCC)​ ដើម្បី​ពិនិត្យ​ឡើង​វិញ​នូវ​ចំនួន​ពិតប្រាកដ​របស់​សមាគម​ និង​អង្គការ​មិនមែន​រដ្ឋាភិបាល​ក្នុងស្រុក​ ដែល​បាន​តម្កល់​សំណុំ​លិខិត​ និង​ចុះ​ឈ្មោះ​ក្នុង​បញ្ជី​នៅ​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​ព្រមទាំង​កំពុង​ធ្វើ​សកម្មភាព​នៅ​ក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​។​

ក្រ​សួង​មហា​ផ្ទៃ​

ទាញយក៖ pdf