សេចក្តីជូនដំណឹង​៖ លទ្ធផល​សម្រេច​បាន​លើ​ការ​អនុវត្ត​បទ​បញ្ជា​លេខ ០១បប នយោ​បាយ​ចាស់សកម្ម​ភាព​លើ​វិស័យ​ដី​ធ្លី ក្នុង​ការ​វាស់​វែង​ដី​ធ្លី និង​ចេញ​ប័ណ្ណ កម្ម​សិទ្ធិ​ជូន​ប្រជា​ពល​រដ្ឋ​មក​ទល់​ថ្ងៃទី​៣០ ​ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤

Iក្នុង​ការ​រួមចំណែក​អនុវត្ត​យុទ្ធសាស្ត្រ​ចតុកោណ​របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល​ ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី​ នគរូបនីយកម្ម​ និង​សំណង់​ មាន​កិត្តិយស​សូម​ជម្រាប​ជូន​សាធារណៈជន​ឲ្យ​បាន​ជ្រាប​ថា​៖

​មក​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​៣០​ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០១៤​នេះ​ លទ្ធផល​សម្រេច​បាន​លើ​ការ​អនុវត្ត​បទបញ្ជា​លេខ​ ០១​ បប​ នយោបាយ​ចាស់​សកម្មភាព​ថ្មី​លើ​វិស័យ​ដីធ្លី​ ក្នុង​ការ​វាស់វែង​ដីធ្លី​ និង​ចេញ​ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ​ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​រួម​មាន​៖​ ប្រកាស​តំបន់​វិនិច្ឆ័យ​ចំនួន​ ៣៥៧​ ឃុំ​ បំពេញ​សលាក​ប​ត្រ​បាន​ជាង​ ៧១​ ម៉ឺន​ក្បាលដី​ វាស់វែង​បាន​ ៧១​ ម៉ឺន​ក្បាលដី​ បិទ​ផ្សាយ​បាន​ ៧១​ ម៉ឺន​ក្បាលដី​ និង​ចែក​ប័​ណ្ឌ​ដល់​ដៃ​ប្រជាពលរដ្ឋ​បាន​ ៥៦​ ម៉ឺន​ប័ណ្ណ​។​ …​

​ ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី​ នគរូបនីយកម្ម​ និង​សំណង់

ទាញយក៖ pdf