សេចក្ដី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​៖​ ទីភ្នាក់ងារ​សហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ​កូរ៉េ​ (KOICA)​ ផ្ដល់​ជំនួយ​ ២​ លាន​ដុល្លារ​ ដើម្បី​បង្កើត​ផែនការមេ​សម្រាប់​ការ​គ្រប់គ្រង​ធនធានទឹក​ចម្រុះ​នៅ​តំបន់​ដីសណ្តរ​ ភាគ​ខាងកើត​ទន្លេមេគង្គ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ២៥​ ខែមីនា​ ឆ្នាំ​២០២១​ ភ្នាក់ងារ​សហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ​កូរ៉េ​ (KOICA)​ បាន​ចេញ​សេចក្ដី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្ដី​ពី​ការ​ផ្ដល់​ជំនួយ​ ២​ លាន​ដុល្លារ​ ដើម្បី​បង្កើត​ផែនការមេ​សម្រាប់​ការ​គ្រប់គ្រង​ធនធានទឹក​ចម្រុះ​នៅ​តំបន់​ដីសណ្តរ​ ភាគ​ខាងកើត​ទន្លេមេគង្គ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​។​ គម្រោង​នេះ​មាន​គោលបំណង​ដើម្បី​កាត់​បន្ថយ​ផល​ប៉ះពាល់​ដែល​បង្ក​ឡើង​ដោយ​មហន្តរាយ​គ្រោះ​ធម្មជាតិ​នានា​ ដើម្បី​បង្កើន​ផលិតកម្ម​កសិកម្ម​សម្រាប់​ការ​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រសើរ​ឡើង​នូវ​ការ​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋកិច្ច​ក្នុង​ប្រទេស​ និង​បង្កើន​គុណភាព​ជីវិត​របស់​ប្រជាជន​តាម​រយៈ​ការ​បង្កើន​ប្រាក់​ចំណូល​របស់​កសិករ​។​

ភ្នាក់ងារ​សហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ​កូរ៉េ​ (KOICA)​

ទាញយក៖ pdf