សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​៖​ ពិធី​សម្ពោធ​គម្រោង​កែ​លំអ​ក្រុមហ៊ុន​ផ្គត់ផ្គង់​ទឹក​កម្ពុជា​-​អូស្ត្រាលី​

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ១៦​ ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ​២០១៩​ ស្ថានទូត​អូស្ត្រាលី​ប្រចាំ​នៅ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​បាន​ចេញផ្សាយ​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​អំពី​ការ​បើក​សម្ពោធ​គម្រោង​កែ​លំអ​ក្រុមហ៊ុន​ផ្គត់ផ្គង់​ទឹក​កម្ពុជា​-​អូស្ត្រាលី​ (WUIP)​។​ គម្រោង​នេះ​នឹង​គាំទ្រ​ដល់​ក្រុមហ៊ុន​ផ្គត់ផ្គង់​ទឹក​កម្ពុជា​ទូ​ទាំង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ឱ្យ​ផ្តល់​សេវា​ផ្គត់ផ្គង់​ទឹក​កាន់តែ​ប្រសើរ​ឡើង​។​ គម្រោង​នេះ​ នឹង​ផ្សារ​ភ្ជាប់​ក្រុមហ៊ុន​ South​ East​ Water​ ដែល​ជា​ក្រុមហ៊ុន​ផ្គត់ផ្គង់​ទឹកធំ​មួយ​ស្ថិត​នៅ​ក្រុង​ Melbourne​ ប្រទេស​អូស្ត្រាលី​ ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​ផ្គត់ផ្គង់​ទឹក​ឯកជន​កម្ពុជា​ចំនួន​បី​ តាម​រយៈ​កម្មវិធី​ចែករំលែក​ចំនេះដឹង​ដែល​មាន​រយៈពេល​ពីរ​ឆ្នាំ​ ដើម្បី​ធ្វើ​អោយ​ការ​ប្រើប្រាស់​ទឹក​ប្រកបដោយ​សុវត្ថិភាព​ និង​ទៀងទាត់​កាន់តែ​ប្រសើរ​ឡើង​ សម្រាប់​ពលរដ្ឋ​កម្ពុជា​រាប់​ពាន់​នាក់​។​ ភាព​ជា​ដៃគូ​នេះ​ និង​ផ្តល់​បច្ចេកទេស​ខ្ពស់​ និង​បទ​ពិសោធន៍​គ្រប់គ្រង​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ទឹក​អូស្ត្រាលី​ដល់​ក្រុមហ៊ុន​ផ្គត់ផ្គង់​ទឹក​កម្ពុជា​។​ គម្រោង​ WUIP​ នេះ​ កំពុង​ត្រូវ​បាន​សម្របសម្រួល​ដោយ​សមាគម​ន៍​ទឹក​អូស្ត្រាលី​ (AWA)​ ជាមួយ​ដៃគូ​ គឺ​សមាគម​ន៍​ទឹក​កម្ពុជា​ (CWA)។

ស្ថានទូត​អូស្ត្រាលី​ប្រចាំ​នៅ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​

ទាញយក៖ pdf