​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ ស្តី​ពី​ ការ​ហាមឃាត់​ទទួលយក​អត្តសញ្ញាណ​បណ្ណ​ ឬ​ សៀវភៅ​គ្រួសារ​ និង​សៀវភៅ​ស្នាក់​នៅ​ សម្រាប់​ការ​ធានា​លើ​ការ​ផ្តល់​ឥណទាន​

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៧​ ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ​២០១៨​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ បាន​ជូនដំណឹង​អំពី​ការ​ហាមឃាត់​ទទួលយក​អត្តសញ្ញាណ​បណ្ណ​ ឬ​ សៀវភៅ​គ្រួសារ​ និង​សៀវភៅ​ស្នាក់​នៅ​ សម្រាប់​ការ​ធានា​លើ​ការ​ផ្តល់​ឥណទាន​ ជា​បន្តបន្ទាប់​ តាម​សេចក្តីជូនដំណឹង​របស់​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ លេខ​ធ​៧.០១៦.២១០.​ស​ជ​ណ​ ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​១១​ ខែមីនា​ ឆ្នាំ​២០១៦​។​ ប៉ុន្ដែ​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ សង្កេត​ឃើញ​ថា​ គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ និង​គ្រឹះស្ថាន​ឥណទាន​ជនបទ​មួយ​ចំនួន​នៅ​តែ​អនុវត្ត​មិន​ទាន់​បាន​ពេញលេញ​ តាម​សេចក្តីជូនដំណឹង​ខាងលើ​។​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ បាន​ព្រមាន​ថា​ ក្នុង​ករណី​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ និង​គ្រឹះស្ថាន​ឥណទាន​ជនបទ​ណាមួយ​ នៅ​តែ​បន្ដសកម្មភាព​ និង​មិន​យកចិត្តទុកដាក់​អនុវត្ត​ តាម​សេចក្ដីជូនដំណឹង​របស់​ធនាគារជាតិ​ គ្រឹះស្ថាន​ទាំងនោះ​ នឹង​ត្រូវ​ទទួល​រង​ទណ្ឌកម្ម​វិន័យ​ធ្ងន់ធ្ងរ​ រហូត​ឈាន​ដល់​ការ​ដកហូត​ អាជ្ញា​បណ្ណ​អាជីវកម្ម​ ស្រប​តាម​មាត្រា​៥២​ និង​៥៦​ នៃ​ច្បាប់​ស្ដី​ពី​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ជា​ធរមាន​។​

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

ទាញយក៖ pdf