សេចក្ដីថ្លែងការណ៍​របស់​ក្រុមប្រឹក្សា​អភិវឌ្ឍន៍​កម្ពុជា​ស្តី​ពី​ការ​សម្រេចចិត្ត​របស់​ក្រសួង​រតនាគារ​សហរដ្ឋអាមេរិក​ ដាក់​ទណ្ឌកម្ម​លើ​ក្រុមហ៊ុន​ យូ​ញៀន​ ឌី​វេឡុ​ប​មេន​ គ្រុប​ ខូ​ អិ​ល​ធី​ឌី​

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ២០​ ខែកញ្ញា​ឆ្នាំ​ ២០២០​ ក្រុមប្រឹក្សា​អភិវឌ្ឍន៍​កម្ពុជា​បាន​ចេញ​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ឆ្លើយ​តប​នឹង​ការ​ដាក់​ទណ្ឌកម្ម​លើ​ក្រុមហ៊ុន​ យូ​ញៀន​ ឌី​វេឡុ​ប​មេន​ គ្រុប​ ខូ​ អិ​ល​ធី​ឌី​ដោយ​ក្រសួង​រតនាគារ​សហរដ្ឋអាមេរិក​។​ សេចក្ដីថ្លែងការណ៍​នេះ​បាន​ឆ្លើយ​តប​ទៅ​នឹង​ការ​ចោទប្រកាន់​ផ្សេងៗ​ដែល​ធ្វើ​ឡើង​ដោយ​ក្រសួង​រតនាគារ​សហរដ្ឋអាមេរិក​។​ ក្រុមប្រឹក្សា​អភិវឌ្ឍន៍​កម្ពុជា​បាន​សម្តែង​ការ​សោកស្តាយ​យ៉ាង​ខ្លាំង​ចំពោះ​សេចក្តីសំរេច​ចិត្ត​នេះ​ហើយ​អំពាវនាវ​ស្នើ​ឱ្ក្រ​សួង​រតនាគារ​សហរដ្ឋអាមេរិក​ពិចារណា​ដក​ទណ្ឌកម្ម​នេះ​ចេញ​។​

ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍

ទាញយក៖ pdf