ពិធីបុណ្យ​ព្រៃ​ឡង់នឹង​ប្រារព្ធ​នៅ​ចុង​ខែ​មីនា​

បណ្តាញ​សហគមន៍​ព្រៃ​ឡង់​នឹង​ធ្វើការ​ប្រារព្ធ​ប្រារព្ធ​ពិធីបុណ្យ​ព្រៃ​ឡង់​ និង​បំបួស​ដើមឈើ​ នៅ​ក្នុង​ខែមីនា​ ដើម្បី​រំលឹក​ និង​អភិរក្ស​អត្តសញ្ញាណ​ជនជាតិ​ដើម​ភាគតិច​ និង​ដើម្បី​លើកកម្ពស់​ដល់​សក្តានុពល​ព្រៃឈើ​។​ យោង​តាម​សេចក្តីជូនដំណឹង​របស់​បណ្តាញ​សហគមន៍​ព្រៃ​ឡង់​កាលពី​ថ្ងៃ​អង្គារ​ ពិធីបុណ្យ​ព្រៃ​ឡង់​ និង​បំបួស​ដើមឈើ​នឹង​ប្រារព្ធ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៦​ និង​ទី​២៧​ ខែមីនា​ នៅ​ក្នុង​ព្រំប្រទល់​ខេត្តកំពង់ធំ​ ក្រចេះ​ និង​ស្ទឹង​ត្រែង​។​

បណ្តាញសហគមន៍ព្រៃឡង់

ទាញយក៖ pdf