​ការ​បើក​ដំណើរការ​ឡើង​វិញ​ នូវ​សាលា​រដ្ឋ​ និង​ឯកជន​ កម្រិត​អនុ​វិទ្យាល័យ​-​វិទ្យាល័យ​ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៥​ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០២១

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ១៤​ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០២១​ រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ បាន​ចេញ​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ ស្តី​ពី​ការ​បើក​ដំណើរការ​ឡើង​វិញ​ នូវ​សាលា​រដ្ឋ​ និង​ឯកជន​ កម្រិត​អនុ​វិទ្យាល័យ​-​វិទ្យាល័យ​ នៅ​ថ្ងៃស្អែក​ ទី​១៥​ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០២១​។​

​គ្រឹះស្ថានសិក្សា​សាធារណៈ​ និង​ឯកជន​ សម្រាប់​កម្រិត​អនុ​វិទ្យាល័យ​ និង​វិទ្យាល័យ​ទាំងអស់​ ក្នុងភូមិ​សាស្ត្រ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ត្រូវ​បាន​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​ដំណើរការ​ឡើង​វិញ​ ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​ ១៥​ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០២១​ នេះ​តទៅ​។​

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ

ទាញយក៖ pdf