សេចក្តីថ្លែងការណ៍​របស់​ក្រសួងការបរទេស​ និង​សហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ​ ស្តី​ពី​សេចក្តីសម្រេច​របស់​គណៈកម្មការ​អឺរ៉ុប​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ប្រព័ន្ធ​អនុគ្រោះ​ពន្ធ​ EBA

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ១២​ ខែកុម្ភៈ​ ឆ្នាំ​២០២០​ ក្រសួងការបរទេស​ និង​សហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ​កម្ពុជា​បាន​ចេញផ្សាយ​សេចក្តីថ្លែងការណ៍​មួយ​ដើម្បី​ឆ្លើយ​តប​ទៅ​នឹង​ការ​សម្រេចចិត្ត​របស់​គណៈកម្មការ​អឺរ៉ុប​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ប្រព័ន្ធ​អនុគ្រោះ​ពន្ធ​ EBA​។​

​យោង​តាម​សេចក្តីថ្លែងការណ៍​នេះ​ រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ មានការ​សោកស្តាយ​ចំពោះ​សេចក្តីសម្រេច​ដ៏​អយុត្តិធម៌​របស់​គណៈកម្មការ​អឺរ៉ុប​ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការ​ដក​ជា​បណ្តោះអាសន្ន​នូវ​ផ្នែក​ខ្លះ​នៃ​ប្រព័ន្ធ​អនុគ្រោះ​ពន្ធ​ “​គ្រប់មុខ​ទំនិញ​លើកលែងតែ​សព្វាវុធ​”​ ដែល​អនុលោម​តាម​មាត្រា​ ១៩​ នៃ​បទ​ប្បញត្តិ​ ស្តី​ពី​ប្រព័ន្ធ​អនុគ្រោះ​ពន្ធ​ទូទៅ​ (GSP)​ របស់​សហភាព​អឺរ៉ុប​ ដោយ​លើក​ឡើង​ថា​ ទស្ស​ទាន​ស្តី​ពី​ “​ការ​រំលោភ​បំពាន​ធ្ងន់ធ្ងរ​ និង​មាន​លក្ខណៈ​ជា​ប្រព័ន្ធ​”​ ផ្តើម​ចេញពី​ការ​ភាន់​ច្រ​លំ​ និង​ការ​យល់​ខុស​អំពី​តថភាព​ជាកស្តែង​នៅ​កម្ពុជា​។​

ក្រសួងការបរទេស​ និង​សហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ

ទាញយក៖ pdf