សេចក្តីថ្លែងការណ៍​ស្តី​ពី​បញ្ហា​ និង​ការ​ប្រឈម​របស់​ស្ត្រី​ជនជាតិ​ដើម​ភាគតិច​លើ​ការ​អនុវត្ត​ច្បាប់​ និង​សេចក្តី​ព្រាង​វិសោធនកម្ម​ច្បាប់​ស្តី​ពី​ព្រៃឈើ​ និង​ច្បាប់​ស្តី​ពី​តំបន់ការពារធម្មជាតិ​

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៥​ ខែមករា​ ឆ្នាំ​២០២៣​ សម្ព័ន្ធ​ជនជាតិ​ដើម​ភាគតិច​កម្ពុជា​ បាន​ចេញ​សេចក្តីថ្លែងការណ៍​ស្តី​ពី​បញ្ហា​ និង​ការ​ប្រឈម​របស់​ស្ត្រី​ជនជាតិ​ដើម​ភាគតិច​លើ​ការ​អនុវត្ត​ច្បាប់​ និង​សេចក្តី​ព្រាង​វិសោធនកម្ម​ច្បាប់​ស្តី​ពី​ព្រៃឈើ​ និង​ច្បាប់​ស្តី​ពី​តំបន់ការពារធម្មជាតិ​។​

​សហគមន៍​ និង​អង្គការ​សមាគម​ជនជាតិ​ដើម​ភាគតិច​សរុប​ចំនួន​ ៤៨​នាក់​ ក្នុង​នេះ​ក្រុម​ស្ត្រី​ជនជាតិ​ដើម​ភាគតិច​ចំនួន​ ៣៦​នាក់​ បាន​រៀបចំ​វេទិកា​ពិគ្រោះ​យោបល់​ថ្នាក់​ជាតិ​របស់​ខ្លួន​ស្តី​ពី​ “​បញ្ហា​ និង​ការ​ប្រឈម​របស់​ស្ត្រី​ជនជាតិ​ដើម​ភាគតិច​លើ​ការ​អនុវត្ត​ច្បាប់​ និង​សេចក្តី​ព្រាង​វិសោធនកម្ម​ច្បាប់​ស្តី​ពី​ព្រៃឈើ​ និង​ច្បាប់​ស្តី​ពី​តំបន់ការពារធម្មជាតិ​”​ ព្រមទាំង​វត្តមាន​តំណាង​ក្រសួង​មក​ពី​រាជរដ្ឋាភិបាល​ សមាជិក​រដ្ឋសភា​ សមាជិក​ព្រឹទ្ធសភា​ ការិយាល័យ​អង្គការសហប្រជាជាតិ​ទទួល​បន្ទុក​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ប្រចាំ​នៅ​កម្ពុជា​ អង្គការ​មិនមែន​រដ្ឋាភិបាល​ជាតិ​ អន្តរជាតិ​ និង​អ្នក​សារព័ត៌មាន​។​

សម្ព័ន្ធ​ជនជាតិ​ដើម​ភាគតិច​កម្ពុជា

ទាញយក៖ pdf