សេចក្តី​ប្រកាស​៖​ ស្ថានទូត​ស៊ុ​យ​អែ​ត​ និង​ទីភ្នាក់ងារ​ USAID​ ផ្តល់​មូលនិធិ​គាំទ្រ​​ដើម្បី​ពង្រឹង​សេវា​ដោះស្រាយ​វិវាទ​ការងារ​នៅ​កម្ពុជា​

ថ្ងៃ​ទី​២៧​ ខែកុម្ភៈ​ ឆ្នាំ​២០២០​ ក្រុមប្រឹក្សា​អាជ្ញាកណ្តាល​បាន​ចេញ​សេចក្តី​ប្រកាស​មួយ​ស្តី​ពី​ការ​ផ្តល់​ជំនួយ​ឥត​សំណង​របស់​ស្ថានទូត​ស៊ុ​យ​អែ​ត​ប្រចាំ​នៅ​កម្ពុជា​ និង​ទីភ្នាក់ងារ​សម្រាប់​ការ​អភិវឌ្ឍន៍​អន្តរជាតិ​សហរដ្ឋអាមេរិក​(USAID)​ ដល់​មូលនិធិ​ក្រុមប្រឹក្សា​អាជ្ញាកណ្តាល​ ដើម្បី​ពង្រឹង​សេវា​ដោះស្រាយ​វិវាទ​ការងារ​នៅ​កម្ពុជា​។​ យោង​ទៅ​តាម​សេចក្តី​ប្រកាស​ ទឹកប្រាក់​សរុប​ប្រមាណ​ ១​លាន​ ៥​សែន​ដុល្លា​សហរដ្ឋអាមេរិក​សម្រាប់​រយៈពេល​៥​ឆ្នាំ​ ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​អោយ​មូលនិធិ​ក្រុមប្រឹក្សា​អាជ្ញាកណ្តាល​ ដើម្បី​លើកកម្ពស់​ប្រ​ព័​ន្ឌ​ម​ជ្ឈ​ត្ត​វិនិច្ឆ័យ​ដោះស្រាយ​វិវាទ​ការងារ​ដោយ​អាជ្ញាកណ្តាល​ដែល​អាច​ជឿជាក់​បាន​ និង​មាន​ប្រសិទ្ធិ​ភាព​។​ ការ​ផ្តល់​មូលនិធិ​នេះ​ ក៏​ដើម្បី​ធ្វើ​អោយ​ប្រព័ន្ធ​ទំនាក់ទំនង​ការងារ​និង​សេវា​ដោះស្រាយ​វិវាទ​ការងារ​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​អោយ​កាន់តែ​មាន​ប្រសិទ្ធិ​ភាព​ផង​ដែរ​។​

ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល

ទាញយក៖ pdf