ស្ថាប័ន​ប្រឆាំង​អំពើ​ពុក​រលួយ​អាស៊ាន​នឹង​បើក​កិច្ចប្រជុំ​លេខាធិការដ្ឋាន​លើក​ទី​ ១៧​ តាមរ​យៈស​ន្និ​សិ​ទវី​ដេ​អូ​

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ១៤​ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០២១​ អង្គភាព​ប្រឆាំង​អំពើ​ពុក​រលួយ​ បាន​ចេញ​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ ស្តី​ពី​ស្ថាប័ន​ប្រឆាំង​អំពើ​ពុក​រលួយ​អាស៊ាន​នឹង​បើក​កិច្ចប្រជុំ​លេខាធិការដ្ឋាន​លើក​ទី​ ១៧​ តាមរ​យៈស​ន្និ​សិ​ទវី​ដេ​អូ​។​

​ឯកឧត្តម​ បណ្ឌិត​ អ៊​ន​ បញ្ហា​ តំណាង​អង្គភាព​ប្រឆាំង​អំពើ​ពុក​រលួយ​ (​អ​.​ប​.​ព​.)​ នឹង​ចូលរួម​ក្នុង​កិច្ចប្រជុំ​លេខាធិការដ្ឋាន​លើក​ទី​ ១៧​ នៃ​ស្ថាប័ន​ប្រឆាំង​អំពើ​ពុក​រលួយ​អាស៊ាន​ ឬ​ហៅ​កាត់​ថា​អាស៊ាន​ផេ​ក​ ASEAN-PAC​ (ASEAN​ Parties​ Against​ Corruption)​ ដែល​ភាគី​វៀតណាម​ជា​ម្ចាស់ផ្ទះ​និង​ដឹកនាំ​កិច្ចប្រជុំ​តាមរ​យៈស​ន្និ​សិ​ទវី​ដេ​អូ​ នឹង​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២២​ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ​ ២០២១​។​

អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ

ទាញយក៖ pdf