​គម្រោង​អនាគត​បៃតង​កម្ពុជា​ USAID

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ១៥​ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០២១​ ទីភ្នាក់ងារ​ជំនួយ​អា​មេ​រិ​ក​ (USAID)​ បាន​ចេញ​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ ស្តី​ពី​គម្រោង​អនាគត​បៃតង​កម្ពុជា​ USAID​។​

​យុទ្ធនាការ​ទំនាក់ទំនង​ផ្លាស់​ប្តូរ​ឥរិយាបថ​សង្គម​របស់​យុវជន​គាំទ្រ​បរិស្ថាន​ថ្មី​មួយ​ ឧបត្ថម្ភ​ដោយ​ទីភ្នាក់ងារ​ជំនួយ​អា​មេ​រិ​ក​ (USAID)​ ក្នុង​ការ​កាត់​បន្ថយ​តម្រូវការ​ប្រើប្រាស់​គ្រឿង​សង្ហា​រឹម​ធ្វើ​ពី​ឈើប្រណិត​ ត្រូវ​បាន​ប្រកាស​ជា​ផ្លូវការ​ នៅ​ថ្ងៃនេះ​។​

ទីភ្នាក់ងារជំនួយអាមេរិក

ទាញយក៖ pdf