សេចក្តីថ្លែងការណ៍​របស់​អង្គការ​ WWF​ ស្តី​ពី​ការ​សម្រេចចិត្ត​របស់​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ក្នុង​ការ​ផ្អាក​ការ​អភិវឌ្ឍ​ទំនប់​វា​រី​អគ្គិសនី​នៅ​តាម​ដង​ទន្លេមេគង្គ​

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ២០​ ខែមីនា​ឆ្នាំ​ ២០២០​ មូលនិធិ​អភិរក្ស​និង​សង្គ្រោះ​សត្វព្រៃ​កម្ពុជា​ (WWF-Cambodia)​ បាន​ចេញ​សេចក្តីថ្លែងការណ៍​មួយ​ ស្តី​ពី​ការ​សម្រេចចិត្ត​របស់​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ក្នុង​ការ​ផ្អាក​ការ​អភិវឌ្ឍ​ទំនប់​វា​រី​អគ្គិសនី​នៅ​តាម​ដង​ទន្លេមេគង្គ​។​ យោង​តាម​សេចក្តីថ្លែងការណ៍​ ការ​សំរេច​ផ្អាក​គម្រោង​ថាមពល​វា​រី​អគ្គិសនី​នៅ​តាម​ដង​ទន្លេមេគង្គ​ គឺជា​ដំណឹង​ល្អ​មួយ​សម្រាប់​ប្រជាជន​រាប់​លាន​នាក់​ ដែល​រស់នៅ​តាម​ដង​ទន្លេ​។​ ការ​ផ្អាក​នេះ​ក៏​នឹង​មាន​ន័យ​ថា​ ជា​អនាគត​ប្រកបដោយ​ចីរភាព​សម្រាប់​ទាំង​ប្រជាជន​និង​ជីវចម្រុះ​ដែល​ពឹងផ្អែក​លើ​ទន្លេមេគង្គ​ផង​ដែរ​។​

មូលនិធិ​អភិរក្ស​និង​សង្គ្រោះ​សត្វព្រៃ​កម្ពុជា

ទាញយក៖ pdf