ក្រសួង និងស្ថាប័នរដ្ឋ

ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

​សេចក្ដីជូនដំណឹង​ស្តី​ពី​ តម្រូវការ​ឯកសារ​ និង​ទីកន្លែង​ស្នើ​សុំ​ “​លិខិតអនុញ្ញាត​ចេញ​-​ចូល​”​ រោងចក្រ​ សហគ្រាស​ និង​សិប្បកម្ម​

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ១៥​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ​២០២១​ ក្រសួង​ការងារ​ និង​បណ្ដុះបណ្ដាល​វិជ្ជាជីវៈ​បាន​ចេញ​សេចក្ដីជូនដំណឹង​ស្តី​ពី​តម្រូវការ​ឯកសារ​ និង​ទីកន្លែង​ស្នើ​សុំ​ “​លិខិតអនុញ្ញាត​ចេញ​-​ចូល​”​ រោងចក្រ​ សហគ្រាស​ និង​សិប្បកម្ម​ ដែល​ត្រូវ​បាន​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​ដំណើរការ​ក្នុងអំឡុងពេល​នៃ​ការ​អនុវត្ត​វិធានការ​បិទ ...

ក្រសួង​ការងារ​ និង​បណ្ដុះបណ្ដាល​វិជ្ជាជីវៈ​

ទាញយក៖ pdf

សេចក្ដីជូនដំណឹង​៖​ ការ​រៀបចំ​ទិវា​ជាតិ​អប់រំ​បណ្ដុះបណ្ដាល​បច្ចេកទេស​ និង​វិជ្ជាជីវៈ​ លើក​ទី​៤​ ឆ្នាំ​២០២១

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ១៣​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ​២០២១​ ក្រសួង​ការងារ​ និង​បណ្ដុះបណ្ដាល​វិជ្ជាជីវៈ​បាន​ចេញ​សេចក្ដីជូនដំណឹង​ស្ដី​ពី​ ការ​រៀបចំ​ទិវា​ជាតិ​អប់រំ​បណ្ដុះបណ្ដាល​បច្ចេកទេស​ និង​វិជ្ជាជីវៈ​ លើក​ទី​៤​ ឆ្នាំ​២០២១​ ក្រោម​ប្រធានបទ​ “​ការ​អប់រំ​និង​បណ្ដុះបណ្ដាល​បច្ចេកទេស​និង​វិជ្ជាជីវៈ​ធ្វើ​ឱ្យ​ជំនាញ ...

ក្រសួង​ការងារ​ និង​បណ្ដុះបណ្ដាល​វិជ្ជាជីវៈ​

ទាញយក៖ pdf

​សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្ដី​ពី​ ការ​ប្រើប្រាស់​ប័ណ្ណ​អនុញ្ញាត​ដឹក​ជញ្ជូន​កម្មករនិយោជិត​ និង​ការ​ធ្វើ​ការងារ​នៅ​ក្នុងអំឡុងពេល​ការ​ដាក់​កំហិត​លើ​ការ​ធ្វើ​ដំណើរ​ក្នុង​ប្រទេស​

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ០៦​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ​២០២១​ ក្រសួង​ការងារ​ និង​បណ្ដុះបណ្ដាល​វិជ្ជាជីវៈ​បាន​ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្ដី​ពី​ការ​ប្រើប្រាស់​ប័ណ្ណ​អនុញ្ញាត​ដឹក​ជញ្ជូន​កម្មករនិយោជិត​ និង​ការ​ធ្វើ​ការងារ​នៅ​ក្នុងអំឡុងពេល​ការ​ដាក់​កំហិត​លើ​ការ​ធ្វើ​ដំណើរ​ក្នុង​ប្រទេស​ ក្នុង​គោលដៅ​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​ និង ...

ក្រសួង​ការងារ​ និង​បណ្ដុះបណ្ដាល​វិជ្ជាជីវៈ​

ទាញយក៖ pdf

សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តី​ពី​ ការ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​កូ​វី​ដ​-១៩​ (​ស៊ី​ណូ​វ៉ា​ក់​)​ ជូន​បងប្អូន​កម្មករ​ និយោជិត​នៅ​តាម​រោងចក្រ​ សហគ្រាស​ នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ០៥​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ​២០២១​ ក្រសួង​ការងារ​ និង​បណ្ដុះបណ្ដាល​វិជ្ជាជីវៈ​បាន​ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តី​ពី​ការ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​កូ​វី​ដ​-១៩​ (​ស៊ី​ណូ​វ៉ា​ក់​)​ ជូន​បងប្អូន​កម្មករ​ និយោជិត​នៅ​តាម​រោងចក្រ​ សហគ្រាស​ នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​។​ គួរ​បញ្ជាក់​ផង ...

ក្រសួង​ការងារ​ និង​បណ្ដុះបណ្ដាល​វិជ្ជាជីវៈ​

ទាញយក៖ pdf

​សេចក្ដីជូនដំណឹង​៖​ ការ​ស្នើ​សុំ​ពន្យារ​សុពលភាព​បណ្ណ​/​សៀវភៅ​ការងារ​ជនបរទេស​ ឆ្នាំ​២០២១

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ២៦​ ខែមីនា​ ឆ្នាំ​២០២១​ ក្រសួង​ការងារ​ និង​បណ្ដុះបណ្ដាល​វិជ្ជាជីវៈ​បាន​ចេញ​សេចក្ដីជូនដំណឹង​ថា​ការ​ស្នើ​សុំ​ពន្យារ​សុពលភាព​បណ្ណ​/​សៀវភៅ​ការងារ​ជនបរទេស​ ឆ្នាំ​២០២១​ ត្រូវ​បាន​ពន្យារពេល​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​ ៣១​ ខែ​ ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០២១​ ដោយ​មិន​តម្រូវ​ឱ្យធ្វើ​ការ ...

ក្រសួង​ការងារ​ និង​បណ្ដុះបណ្ដាល​វិជ្ជាជីវៈ​

ទាញយក៖ pdf

សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្ដី​ពី​ ការ​បើក​ផ្តល់​ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភ​ជូន​បងប្អូន​កម្មករនិយោជិក​ក្នុង​វិស័យ​កាត់ដេរ​ និង​ទេសចរណ៍​ ដែល​ត្រូវ​បាន​ព្យួរ​កិច្ចសន្យាការងារ​

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ១៨​ ខែមីនា​ ឆ្នាំ​២០២១​ ក្រសួង​ការងារ​ និង​បណ្ដុះបណ្ដាល​វិជ្ជាជីវៈ​បាន​ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្ដី​ពី​ការ​បើក​ផ្តល់​ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភ​ជូន​បងប្អូន​កម្មករនិយោជិក​ចំនួន​ ២,៨១២​នាក់​ នៃ​រោងចក្រ​ សហគ្រាស​នៅ​ក្នុង​វិស័យ​កាត់ដេរ​ និង​ទេសចរណ៍​ ដែល​ត្រូវ​បាន​ព្យួរ​កិច្ចសន្យាការងារ​ស្រប​តាម​ស្មារតី ...

ក្រសួង​ការងារ​ និង​បណ្ដុះបណ្ដាល​វិជ្ជាជីវៈ​

ទាញយក៖ pdf

សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្ដី​ពី​ ការ​បើក​ផ្តល់​ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភ​ជូន​បងប្អូន​កម្មករនិយោជិត​ក្នុង​វិស័យ​កាត់ដេរ​ និង​ទេសចរណ៍​ដែល​ត្រូវ​បាន​ព្យួរ​កិច្ចសន្យាការងារ​

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ១១ ​ខែមីនា​ ឆ្នាំ​២០២១​ ក្រសួង​ការងារ​ និង​បណ្ដុះបណ្ដាល​វិជ្ជាជីវៈ​បាន​ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្ដី​ពី​ការ​បើក​ផ្តល់​ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភ​ជូន​បងប្អូន​កម្មករនិយោជិត​ចំនួន​ ៣,៩០៥​ នាក់​ នៃ​រោងចក្រ​ សហគ្រាស​នៅ​ក្នុង​វិស័យ​កាត់ដេរ​ និង​ទេសចរណ៍​ ដែល​ត្រូវ​បាន​ព្យួរ​កិច្ចសន្យាការងារ​ស្រប​តាម ...

ក្រសួង​ការងារ​ និង​បណ្ដុះបណ្ដាល​វិជ្ជាជីវៈ​

ទាញយក៖ pdf

​សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្ដី​ពី​ ការ​ផ្អាក​ដំណើរការ​សិក្សា​នៅ​តាម​គ្រឹះស្ថាន​អប់រំ​បណ្តុះបណ្តាល​បច្ចេកទេស​ និង​វិជ្ជាជីវៈ​ជា​បណ្តោះអាសន្ន​នៅ​ខេត្តព្រៃវែង​ ខេត្តកំពង់ចាម​ និង​ខេត្តកោះកុង​

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ០៩​ ខែមីនា​ ឆ្នាំ​២០២១​ ក្រសួង​ការងារ​និង​បណ្ដុះបណ្ដាល​វិជ្ជាជីវៈ​បាន​ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្ដី​ពី​ការ​ផ្អាក​ដំណើរការ​សិក្សា​នៅ​តាម​គ្រឹះស្ថាន​អប់រំ​បណ្តុះបណ្តាល​បច្ចេកទេស​ និង​វិជ្ជាជីវៈ​ជា​បណ្តោះអាសន្ន​នៅ​ខេត្តព្រៃវែង​ ខេត្តកំពង់ចាម​ និង​ខេត្តកោះកុង​ ដើម្បី​ចូលរួម​ចំណែក​ទប់ស្កាត់​ការ​រីក​រាលដាល​នៃ ...

ក្រសួង​ការងារ​និង​បណ្ដុះបណ្ដាល​វិជ្ជាជីវៈ​

ទាញយក៖ pdf

​សេចក្ដីជូនដំណឹង​៖​ កា​ផ្អាក​ដំណើរការ​សិក្សា​នៅ​តាម​គ្រឹះស្ថាន​អប់រំ​បណ្ដុះបណ្ដាល​បច្ចេកទេស​និង​វិជ្ជាជីវៈ​ ជា​បណ្ដោះអាសន្ន​រយៈពេល​២​ស​ប្ដា​ហ៍​ នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ និង​ខេត្តកណ្ដាល​

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ២២​ ខែ​កុ​ម្ភះ​ឆ្នាំ​ ២០២១​ ក្រសួង​ការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​បាន​ចេញ​សេចក្តី​ប្រកាស​ទាក់ទង​នឹង​ការ​សម្រេចកា​ផ្អាក​ដំណើរការ​សិក្សា​នៅ​តាម​គ្រឹះស្ថាន​អប់រំ​បណ្ដុះបណ្ដាល​បច្ចេកទេស​និង​វិជ្ជាជីវៈ​ ជា​បណ្ដោះអាសន្ន​រយៈពេល​២​ស​ប្ដា​ហ៍​ នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ និង ...

ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

ទាញយក៖ pdf

​សេចក្តីជូនដំណឹង​លេខ​០០៣​ ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​២១​ ខែមករា​ ឆ្នាំ​២០២១​ របស់​ក្រសួង​ការងារ​និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​ ស្តី​ពី​ការ​បើកប្រាក់​រំលឹក​ប្រាក់​បំណាច់​អតីតភាព​ការងារ​ដែល​មាន​មុន​ឆ្នាំ​២០១៩​ និង​ប្រាក់​បំណាច់​អតីតភាព​ការងារ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០២០​ និង​២០២១​ សម្រាប់​រោងចក្រ​ សហគ្រាស​ផ្នែក​កម្មន្តសាល​

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ២១​ ខែមករា​ ឆ្នាំ​២០២១​ ក្រសួង​ការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​បាន​ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តី​ពី​ការ​បើកប្រាក់​រំលឹក​ប្រាក់​បំណាច់​អតីតភាព​ការងារ​ដែល​មាន​មុន​ឆ្នាំ​២០១៩​ និង​ប្រាក់​បំណាច់​អតីតភាព​ការងារ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០២០​ និង​២០២១​ សម្រាប់​រោងចក្រ​ សហគ្រាស​ផ្នែក​កម្មន្តសាល ...

ក្រសួង​ការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​

ទាញយក៖ pdf

​សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ការ​ដាក់​ឱ្យ​ដំណើរការ​សេវា​សាធារណៈ​ពាក់ព័ន្ធ​វិស័យ​ការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​តាម​ប្រព័ន្ធ​ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម​

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ០៦​ ខែមករា​ ឆ្នាំ​២០២១​ ក្រសួង​ការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​បាន​ចេញ​សេចក្តី​ជូនដំណឹង​ស្តី​ពី​ការ​ចាប់ផ្តើម​សេវាកម្ម​សាធារណៈ​ទាក់ទង​នឹង​ការងារ​និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​តាម​រយៈ​ប្រព័ន្ធ​ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម​។​ ដើម្បី​លើកកម្ពស់​ការ​ប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន​នា​សម័យ​ឧស្សាហកម្ម​ ៤.០ ...

ក្រសួង​ការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​

ទាញយក៖ pdf

សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តី​ពី​ការ​ពន្យា​ពេល​សម្រាប់​ការ​ស្នើ​សុំ​ការ​អនុញ្ញាត​ហត្ថពល​កម្ម​បរទេស​ឆ្នាំ​ ២០២១

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ០៩​ ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០២០​ ក្រសួង​ការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​បាន​ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តី​ពី​ការ​ពន្យា​ពេល​សម្រាប់​ការ​ស្នើ​សុំ​ការ​អនុញ្ញាត​ហត្ថពល​កម្ម​បរទេស​ឆ្នាំ​ ២០២១​។​ ក្រសួង​ក៏​បាន​ក្រើនរំលឹក​ដល់​ម្ចាស់​ ឬ​នាយក​សហគ្រាស​/​គ្រឹះស្ថាន​ដែល ...

ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

ទាញយក៖ pdf

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ ស្តី​ពី​ការ​កំណត់​ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរមា​សម្រាប់​កម្មករនិយោជិត​ផ្នែក​វាយ​ន​ភណ្ឌ​ កាត់ដេរ​ និង​ផលិត​ស្បែកជើង​ សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០២១

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ១០​ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០២០​ ក្រសួង​ការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​បាន​ចេញ​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្តី​ពី​ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរមា​ប្រចាំខែ​​សម្រាប់​ឆ្នាំ​ ២០២១។​ លោកនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​ ហ៊ុន​ សែន​ បាន​សម្រេច​បន្ថែម​ ២​ ដុល្លារ​បន្ថែម​លើ​ប្រាក់​ឈ្នួល​ ១៩០​ ដុល្លារ​ដែល​នាំ ...

ក្រសួងការងារ​ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

ទាញយក៖ pdf

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ការ​ពន្យារពេល​ក្នុង​ការ​បើក​រំលឹក​ប្រាក់​អតីតភាព​ការងារ​ដែល​មាន​មុន​ឆ្នាំ​២០១៩​ និង​ប្រាក់​បំណាច់​អតីតភាព​ការងារ​ថ្មី​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០២០

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ០២​ ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ​២០២០​ ក្រសួង​ការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​បាន​ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​ទៅ​ដល់​ម្ចាស់​ ឬ​នាយក​រោងចក្រ​ សហគ្រាស​ និង​កម្មករ​ន​យោ​ជិត​ ដែល​ប្រើប្រាស់​កិច្ចសន្យាការងារ​ដែល​មាន​មុន​ឆ្នាំ​២០១៩​ (​សម្រាប់​ផ្នែក​វាយ​ន​ភណ្ឌ​ កាត់ដេរ​ និង​ផលិត​ស្បែកជើង ...

ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

ទាញយក៖ pdf

​សេចក្តីណែនាំ​ស្តី​ពី​ការ​ព្យួរ​កិច្ចសន្យាការងារ​ និង​ការ​ផ្អាក​បង់​ភាគទាន​ ប​.​ស​.​ស​.​ សម្រាប់​រោងចក្រ​ សហគ្រាស​ គ្រឹះស្ថាន​ក្នុង​វិស័យ​កាត់ដេរ​ និង​ទេសចរណ៍​ ដែល​រង​ផល​ប៉ះពាល់​ធ្ងន់ធ្ងរ​ដោយសារ​ជំងឺ​កូ​វី​ដ​-១៩

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ១៧​ ខែមេសា​ឆ្នាំ​ ២០២០​ ក្រសួង​ការងារ​និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​បាន​ចេញ​សេចក្តីណែនាំ​មួយ​ស្តី​ពី​នីតិវិធី​ដើម្បី​ស្នើ​សុំ​ការ​ព្យួរ​កិច្ចសន្យាការងារ​ និង​ការ​ផ្អាក​បង់​ភាគទាន​បេឡា​ជាតិ​របប​សន្តិសុខ​សង្គម​ (​ប​.​ស​.​ស​.)​ សម្រាប់​រោងចក្រ​ សហគ្រាស ...

ក្រសួង​ការងារ​និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ

ទាញយក៖ pdf

​សេចក្តីជូនដំណឹង​លេខ​ ០០៩/២០​ ស្តី​ពី​ការ​តម្រូវ​ឱ្យធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​លេខ​ទូរស័ព្ទ​ទំនាក់ទំនង​របស់​កម្មករនិយោជិក

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ២៣​ ខែ​ មីនា​ ក្រសួង​ការងារ​និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​ បាន​ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តី​ពី​តម្រូវការ​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​ព័ត៌មាន​ទំនាក់ទំនង​របស់​កម្មករ​។​ ទាំង​កម្មករ​ និង​និយោជក​មាន​កាតព្វកិច្ច​ផ្តល់​ព័ត៌មាន​ទំនាក់ទំនង​ឱ្យ​បាន​ត្រឹមត្រូវ​។​ សម្រាប់​កម្មករ​និ​យោ​ជិ ...

ក្រសួង​ការងារ​និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ

ទាញយក៖ pdf

ប្រកាសស្តីពី «ការកំណត់មុខរបរ និងការងារដែលត្រូវហាមឃាត់ចំពោះជនបរទេស»

ក្រសួងការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ នៅថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា ចេញសេចក្តីប្រកាសដើម្បីកំណត់មុខរបរ និងការងារដែលត្រូវហាមឃាត់ចំពោះជនបរទេស។ យោងតាមប្រកាសលេខ ៣៦០/១៩ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា ឆ្នា២០១៩ ក្រសួងការងារ កំណត់នូវប្រភេទមុខរបរស្វ័យនិយោជន៍ ដែលត្រូវបានហាមឃាត់ចំពោះ ជនបរទេសក្នុងការប្រកបមុខរបរ និងធ្វើការនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ​ដើម្បី​ទៅ​​ចូល​ទៅ​កាន់​​ឯកសារ​ប្រកាស​ សូម​ចុច​នៅ​ទី​នេះ​។​​ ...

ក្រសួងការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

​ការកំណត់​ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរ​មា​សម្រាប់​កម្មករ​និយោជិក​ផ្នែក​វាយនភណ្ឌ កាត់​ដេរ និងផលិត​ស្បែកេជើង សម្រាប់​ឆ្នាំ២០១៨

នៅ​រសៀល​ថ្ងៃ​ទី​ ០៥​ ខែតុលា​ ឆ្នាំ​២០១៧​ គណៈកម្មការ​ប្រឹក្សា​ការងារ​បាន​បើក​កិច្ចប្រជុំ​អាណត្តិ​ទី​៨​ លើក​ទី​១៧​ នៅ​ទីស្តីការក្រសួង​ការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​ ដើម្បី​បន្ត​ពិនិត្យ​ និង​ពិភាក្សា​លើ​លទ្ធផល​របស់​ក្រុមការងារ​បច្ចេកទេស​ត្រីភាគី​ និង​ធ្វើការ​ពិភាក្សា​កំណត់​ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរមា​សម្រាប់ ...

ក្រសួង​ការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ

ទាញយក៖ pdf

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី ​លទ្ធផលនៃជំនួបរវាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​ការងារ​កម្ពុជា និង​រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​ការងារ​ថៃ ដើម្បី​ស្វែងរក​ដំណោះស្រាយ​​ជូន​ពលករ​កម្ពុជា

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​០៧​ ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ​២០១៧​ រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​បាន​ចេញ​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្តី​ពី​ លទ្ធផល​នៃ​ជំនួប​រវាង​ ឯកឧត្តម​ អ៊ិ​ត​ សំ​ហេង​ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​ការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​ និង​ជា​គណៈកម្មការ​ផ្តល់​ភាព​ស្របច្បាប់​ដល់​ពលករ​កម្ពុជា​ដែល​កំពុង​ស្នាក់​នៅ​ និង​ធ្វើការ ...

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

ទាញយក៖ pdf

ប្រកាស​ស្តី​ពី​ការ​កំណត់​អត្រា​ភាគទាន​និង​បែបបទ​នៃ​ការ​បង់​ភាគទាន​សម្រាប់​ផ្នែក​ថែទាំ​សុខភាព​

ប្រកាស​ស្តី​ពី​ការ​កំណត់​អត្រា​ភាគទាន​និង​បែបបទ​នៃ​ការ​បង់​ភាគទាន​សម្រាប់​ផ្នែក​ថែទាំ​សុខភាព​ទៅ​លើ​ជន​ទាំងឡាយ​ដែល​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​បទ​ប្បញ្ញត្តិ​នៃ​ច្បាប់​ការងារ​។​ ប្រកាស​នេះ​បាន​កំណត់​អំពី​វិភាគទាន​ទៅ​លើ​ការ​ថែទាំ​សុខភាព​ តាវកាលិក​ សហ​ព័ទ្ធ ...

ក្រសួងការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

ទាញយក៖ pdf

ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ

ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ

បើលោកអ្នកមានសំនួរទាក់ទងនឹងខ្លឹមសារផ្សាយនៅលើគេហទំព័រ Open Development Cambodia (ODC)? យើងខ្ញុំ​នឹង​ឆ្លើយ​តប​​ដោយ​ក្តី​រីក​រាយ។

តើអ្នកបានឃើញបញ្ហាបច្ចេកទេសណាមួយនៅលើគេហទំព័រOpen Development Cambodia (ODC) ដែរឬទេ?

តើលោកអ្នកយល់យ៉ាងដូចម្តេចដែរចំពោះការងាររបស់អូឌីស៊ី?

តើលោកអ្នកមានឯកសារដែលអាចជួយពង្រីក​គេហទំព័រOpen Development Cambodia (ODC) ដែរ​ឬទេ​?​ យើងខ្ញុំ​នឹង​ធ្វើការ​ត្រួតពិនិត្យ​រាល់​ទិន្នន័យ​អំពី​ផែនទី​ ច្បាប់​ អត្ថបទ​ និង​ ឯកសារ​ដែល​ពុំ​មាននៅ​លើ​គេហទំព័រ​នេះ​ ហើយ​ពិចារណា​បោះផ្សាយ​ទិន្នន័យ​ទាំងនោះ​។​ សូម​មេត្តា​ផ្ញើ​តែ​ឯកសារ​ណា​ដែល​មាន​ជា​សាធារណៈ​ ឬ​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ Creative Commons

ឯកសារត្រូវបានលុប
មានបញ្ហា!

កំណត់សម្គាល់៖ Open Development Cambodia (ODC) នឹង​ធ្វើការ​ត្រួតពិនិត្យ​រាល់​ឯកសារ​ដែល​បាន​បញ្ជូន​មក​យ៉ាង​ហ្មត់ចត់​ ដើម្បី​កំណត់​ភាព​ត្រឹមត្រូវ​ និង​ពាក់ព័ន្ធ​ មុន​ពេលធ្វើការ​បង្ហោះ​ផ្សាយ​។​ រាល់​ឯកសារ​ដែល​បាន​បង្ហោះ​ផ្សាយ​នឹង​ជា​ឯកសារ​ដែល​មាន​ជា​សាធារណៈ​ ឬ​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ Creative​ Commons​។​ យើងខ្ញុំ​សូម​អគុណ​សំរាប់​ការ​គាំទ្រ​របស់​លោក​អ្នក​។​

3A2cp
* ប្រអប់មតិមិនអាចទទេ! មិនអាចបញ្ចូនបាន សូមធ្វើការបញ្ចូនម្តងទៀត! Please add the code correctly​ first.

សូម​អរគុណ​សំរាប់​ការ​ចំនាយ​ពេល​ក្នុង​ការ​ចែក​រំលែក​មក​កាន់​យើងខ្ញុំ!