ធនាគារ​ ADBគ្រោង​ផ្ដល់​ហិរញ្ញប្បទាន​៨៨០​លាន​ដុល្លារ​ឲ្យ​កម្ពុជា

ធនាគារ​អភិវឌ្ឍន៍​អាស៊ី(ADB) គ្រោង​នឹង​ផ្ដល់​ហិរញ្ញប្បទាន​សរុប​ប្រមាណ ៨៨០​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក មក​កាន់​កម្ពុជា សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០១៦​–​២០១៨។ នេះ​បើ​តាម​សេចក្ដី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ដែល​បាន​ចេញ​ផ្សាយ​កាល​ពី​ម្សិល​មិញ។ …

សុខ ចាន់
http://bit.ly/1PjBn8G