សកម្មជន​ស្រងាកចិត្ត​លើ​លទ្ធផល​កិច្ចប្រជុំ​កំពូល​មេគង្គ​

​អ្នក​ការពារ​បរិស្ថាន​ បាន​សម្តែង​ការ​ខកចិត្ត​លើ​លទ្ធផល​កិច្ចប្រជុំ​កំពូល​នៃ​គណៈកម្មការ​ទន្លេមេគង្គ​ (MRC)​ លើក​ទី​ពីរ​ ដែល​បាន​បញ្ចប់​កាលពី​ម្សិលមិញ​នេះ​។​ ​កាលពី​ម្សិលមិញ​ អង្គការ​ទន្លេ​អន្តរជាតិ​ ដែល​ជា​អង្គការ​បរិស្ថាន​និង​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ បាន​ចេញផ្សាយ​សេចក្តីថ្លែងការណ៍​រិះគន់​លើ​ភាព​បរាជ័យ​របស់​មេដឹកនាំ​ក្នុង​តំបន់​ លើ​ការ​ដោះស្រាយ​កង្វល់​អំពី​ការ​រីកសាយ​នៃ​ទំនប់​នៅ​លើ​ដង​ទន្លេមេគង្គ​។​ … ​

បុគ្គលិកសារព័ត៌មាន Bangkok Post
http://www.bangkokpost.com/news/asia/403657/activists-dismayed-at-mekong-summit-outcome