​បន្ទាប់​ពី​មានការ​រីក​ចម្រើន​យ៉ាង​ខ្លាំង​ តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេស​ភ្នំពេញ​នឹង​ប្រឈម​នឹង​ឧបសគ្គ​មួយ​ចំនួន​

តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេស​ភ្នំពេញ​ (PPSEZ)​ នឹង​ទទួល​រង​ផល​ប៉ះពាល់​យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ​ពី​ជំងឺ​កូ​វី​ដ​-១៩​ នៅ​ឆ្នាំ​នេះ​ បន្ទាប់​ពី​បាន​រាយការណ៍​ពី​លទ្ធផល​ល្អ​កាលពី​ឆ្នាំ​ ២០១៩​ នេះ​បើ​យោង​តាម​មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់​របស់​ក្រុមហ៊ុន​។​ …​

សន​ សារ៉ាត់
https://www.khmertimeskh.com/50739183/after-massive-growth-special-economic-zone-will-face-hurdles/