សមាជិក​សភា​អាស៊ាន​ស្នើ​ឲ្យ​កម្ពុជា​ បោះបង់​ចោល​ច្បាប់​អង្គការ​មិនមែន​រដ្ឋាភិបាល​រឹតត្បិត​និង​មិន​មាន​ប្រជាធិបតេយ្យ​

នៅ​ថ្ងៃនេះ​ អង្គការ​សមាជិក​សភា​អាស៊ាន​ស្នើ​ឲ្យ​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ បោះបង់​ចោល​ច្បាប់​ស្តី​ពី​សមាគម​និង​អង្គការ​មិនមែន​រដ្ឋាភិបាល​ ដោយ​អះអាង​ថា​ គណបក្ស​កាន់​អំណាច​កំពុង​តែ​ឈ្ពោះ​ទៅ​រក​ដំណើរ​មួយ​ដែល​មិន​មាន​ ប្រជាធិបតេយ្យ​ធ្ងន់ធ្ងរ​ ដោយ​កំពុង​តែ​ប៉ុនប៉ង​អនុម័ត​ច្បាប់​ ដែល​គំរាម​គំ​ហែង​សេរីភាព​ប្រមូលផ្តុំ​ និង​បញ្ចេញមតិ​ នៅ​កម្ពុជា​។​…​

បុគ្គលិកសារព័ត៌មាន Asian Tribune
http://www.asiantribune.com/node/87314