ការ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​អា​ស្ត្រា​ហ្សេ​នី​កា​ (AstraZeneca)​ នៅ​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ​នឹង​ចាប់ផ្តើម​នៅ​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​នេះ​

​គណៈកម្មាធិការ​ចំពោះ​កិច្ច​ចាក់​វ៉ាក់់សាំង​កូ​វី​ដ​-១៩​ បាន​ប្រកាស​ថារ​ការ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​អា​ស្ត្រា​ហ្សេ​នី​កា​ (AstraZeneca)​ សម្រាប់​ក្រុម​ជួរ​មុខ​នឹង​ចាប់ផ្តើម​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​ទី​ ១២​ ខែសីហា​ហើយ​វា​មាន​រយៈពេល​រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​ ១០​ ខែកញ្ញា​។ …

បុគ្គលិក​ ខ្មែរ​ថា​ម​ស៍​
https://www.khmertimeskh.com/50912698/astrazeneca-vaccine-booster-dose-in-phnom-penh-to-start-on-thursday/