គ.ប.ក​ ពិភាក្សា​លើ​កិច្ច​សន្យា​ទិញ​លក់​ពេល​អនាគត

គណៈ​​កម្មការ​មូលបត្រ​កម្ពុជា​ (គ.ប.ក) កាល​ពី​ម្សិល​មិញ​បាន​រៀប​ចំ​កិច្ច​ពិ​ភា​ក្សា​ស្តី​ពី​សេច​ក្តី​ព្រាង​ប្រ​កាស​ទាក់​ទង​នឹង​ការ​ផ្តល់​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ និង​ការ​គ្រប់​គ្រង​ការ​ជួញ​ដូរ​​ទំនិញ​តាម​កិច្ច​សន្យា​តម្លៃ​អនាគត ​(និស្សន្ទ​) លើ​ទី​ផ្សារ​ហិរញ្ញវត្ថុ​កម្ពុជា​នា​ពេល​ខាង​មុខ​។ នេះ​គឺ​ជា​​ផលិត​ផល​ថ្មី​មួយ​បន្ថែម​ទៀត​លើ​ការ​ជួញ​​ដូរ​មូលបត្រ​ដែល​កម្ពុជា​កំពុង​មាន​​។ និស្សន្ទ​ ជា​​ឧប​ករណ៍​ជួញ​ដូរ​មួយ​ក្នុង​ទីផ្សារ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​ សម្រាប់​ជួញ​ដូរ​ពេល​អនាគត​។​ …

ហ៊ គឹមសាយ
http://bit.ly/1FxGXo5